Provocare pentru artiştii plastici: Start la înscrieri pentru CreArt

Provocare pentru artiştii plastici: Start la înscrieri pentru CreArt

Centrul Cultural Județean Arad lansează anunțul privind selecţia artiștilor plastici care doresc să-și prezinte lucrările/opere de artă cu ocazia desfăşurării Expoziției Europene Itinerante CreArt în cursul anului 2016. 

Expoziția „Note despre viitor”/„Notes on tomorrow” se înscrie în rândul activităților proiectului  CreArt (Rețeaua Orașelor pentru Creația Artistică), din cadrul Programului European Cultura 2007-2013. Anunțul se adresează artiștilor plastici sau grupurilor artiștilor plastici care s-au născut, au domiciliul sau studiază în domeniul artelor în orașul Arad – au împlinit vârsta de 18 ani la momentul depunerii candidaturii și care realizează creații artistice în domeniile artelor vizuale contemporane (pictură, sculptură, fotografie, instalație, videoart, design, xilogravură, etc.)

Fiecare artist poate concura cu până la 3 lucrări/creații artistice care trebuie  să  fie  conforme cerințelor stipulate în prezentul regulament. Tematica este liberă, tocmai pentru ca artistul să aibă posibilitatea de a participa cu lucrările care consideră că îl reprezintă cel mai bine.

Documentele necesare înscrierii, care trebuie depuse sunt următoarele:: formularul de înregistrare, xerocopia actului de identitate, curriculum vitae, informații legate de creațiile artistice (fotografiile creațiilor (în format jpg, pdf sau tif,  300 dpi), date generale: autorul, titlul și dimensiunile creațiilor (înălțime x lățime x grosime, tehnica utilizată, anul realizării). Toate informațiile sunt solicitate în format digital (CD, DVD, USB).

Termenul limită pentru depunerea creațiilor artistice este 02 decembrie 2015. Dosarele trebuie depuse la registratura Centrului Cultural Județean Arad (310100, Arad, str George Bariţiu nr. 16, județul Arad), între orele 10.00 – 16.00.

Lucrările artiştilor selecţionaţi vor participa la o a doua selecţie realizată de către Comitetul Curator CreArt, compus din reprezentanții partenerilor proiectului (Spania, România, Italia, Olanda, Lituania, Portugalia, Austria, Republica Cehă, Norvegia, Croaţia). Acest juriu va evalua din nou proiectele depuse pentru a selecta un număr de maxim 5 artişti. Selecţia finală a artiştilor care vor participa la Expoziţia Europeană Itinerantă CreArt 2016 va fi realizată de către curatorul european CreArt, Luisa Santos. Artiștii plastici selectați vor accepta susținerea de  ateliere de lucru în cadrul școlilor de artă, licee de artă și Facultatea de Artă din Arad, în mod voluntar. Totodată trebuie să-și dea acordul că nu vor prezenta aceste creații în cadrul altor expoziții, înainte cu trei luni și după trei luni de la realizarea expoziției. De asemenea trebuie să-și dea acordul pentru folosirea creațiilor artistice prezentate în cadrul expoziției de către Centrul Cultural Județean Arad, respectiv Proiectului CreArt în scopul promovării evenimentelor CreArt, de publicitate a expoziției, sub forma materialelor promo de genul: afiș, vedere, poster, flyer, banner – cu citarea autorului, respectiv a operei acestuia. Lucrările selectate vor fi returnate autorilor la încheierea celor trei etape ale Expoziției Itinerante CreArt 2016. Calendarul interimar cuprinde cele trei etape ale Expoziției Europene Itinerante CreArt din anul 2016 după cum urmează : Kaunas (Lituania): 16 iunie – 11 august, Kristiansand (Norvegia): 28 august – 08 octombrie, Aveiro (Portugalia): 27 octombrie – 11 decembrie.

Artiștii selectați trebuie să-și dea acordul ca timp de un an vor pune la dispoziție creațiile/operele de artă selecționate de către juriul CreArt a face parte din expoziția europeană itinerantă CreArt 2016, în vederea prezentării/ expunerii acestora și în cadrul evenimentelor CreArt. Aceste expoziții pot avea loc în afara județului Arad pe baza acordurilor stabilite cu diverse instituții culturale și de artă.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.