Rata de promovare a examenului de definitivat este de peste 65% în județul Arad

Rata de promovare a examenului de definitivat este de peste 65% în județul Arad

Rata de promovare înregistrată in judetul Arad la examenul național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2021, este de 65,26%.

Procentul de promovare din sesiunea 2021 (medii mai mari sau egale cu 8), înregistrat în urma desfășurării probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, este 65,26%. Rezultatele obținute de candidați au fost publicate astăzi, 21 iulie, ora 10, de Ministerul Educației, pe site-ul dedicat.

Au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 109 de candidați cu medii între 8 și 10. Precizăm că pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

La proba scrisă din această sesiune au fost prezenți 173 de candidați (96%). Dintre aceștia, 6 candidați s-au retras. Nu a fost eliminat nici un candidat pentru fraudă, si nici o lucrare nu a fost anulată.

Astfel, din totalul celor 167 de candidaţi cu lucrări evaluate, 109 de candidați au obținut note situate pe segmentul 8 – 10. Dintre aceștia, 1 candidat a fost notat cu 10. Cu note sub 5 au încheiat proba 2 candidați.

Conform calendarului aprobat, contestațiile se depun la centrele de examen, astăzi, 21 iulie și joi, 22 iulie. Rezultatele finale vor fi publicate în centrele de examen și pe definitivat.edu.ro, în data de 28 iulie.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, un cadru didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

Foto: Arhiva

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.