Reguli STRICTE la saloanele de ÎNFRUMUSEȚARE! Ce trebuie să respecte ANGAJAȚII ȘI CLIENȚII

Reguli STRICTE la saloanele de ÎNFRUMUSEȚARE! Ce trebuie să respecte ANGAJAȚII ȘI CLIENȚII

Reluarea activității în unitățile de frizerie, coafură și cosmetică trebuie să aibă loc în condiții de maximă siguranță din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, atât pentru lucrători cât și pentru clienți, cu aplicarea unor măsuri suplimentare pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus (SARS-CoV-2), informează ITM Arad.

În acest context, Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad atenționează angajatorii din acest domeniu că au obligația de a elabora un plan propriu de urgență în concordanță cu recomandările autorităților medicale competente, care să asigure prevenirea răspândirii noului coronavirus.

Astfel, se va reorganiza locul de muncă, se va limita numărul de persoane aflate în unitate încât să se asigure o distanță de siguranță de 2 metri între lucrători, precum și între clienți.

Fiecare lucrător va folosi ustensile și materiale lavabile sau de unică folosință.

Spațiile de lucru, echipamentele de lucru, echipamentele individuale de protecție, suprafețele obiectelor atinse frecvent, vor fi curățate și dezinfectate în permanență.

Angajatorilor le revine totodată obligația de a informa și instrui personalul angajat cu privire la măsurile necesar a fi luate, de a asigura echipamente individuale de protecție (măști, viziere, ochelari de protecție, mănuși) și nu în ultimul rând materiale de curățare și dezinfectare, pentru a împiedica răspândirea noului coronavirus, spun reprezentanții ITM Arad.

În zona de acces în unitate vor fi amplasate recipiente cu substanțe dezinfectante, pentru uzul clienților.

În aceeași măsură este angajată și obligația lucrătorilor, cu privire la :

-utilizarea echipamentelor individuale de protecţie (spre ex: măşti, viziere, ochelari de protecţie, mănuşi);

-folosirea încălţămintei şi a hainelor de lucru exclusiv în interiorul unităţii. Spălarea zilnică a hainelor de lucru;

-utilizarea materialelor igienico-sanitare puse la dispoziţie de către angajator;

-spălarea frecventă a mâinilor sau dezinfectarea după terminarea fiecărei activităţi, între clienţi, după atingerea banilor sau a cardurilor de credit, înainte şi după schimbarea mănuşilor/luarea mesei/utilizarea toaletei.

-păstrarea echipamentelor individuale de protecţie în stare de curăţenie şi igienă, conform instrucţiunilor primite de la angajator;

-respectarea regulilor stabilite de angajator în vederea evitării sau reducerii frecvenţei interacţiunii între lucrători, precum şi între lucrători şi clienţi;

-păstrarea distanţei faţă de alţi lucrători sau clienţi, conform instrucţiunilor angajatorului sau recomandărilor autorităţilor medicale;

-utilizarea ustensilelor doar din dotarea proprie, curățarea și igienizarea periodică a acestora;

-utilizarea ustensilelor la alt client numai după ce au fost curățate și igienizate în prealabil;

-anunţarea imediată a angajatorului despre orice situaţie legată de noul coronavirus.

De asemenea, lucrătorilor le revine obligația de a monitoriza în permanență respectarea de către clienți a regulilor stabilite la nivel de unitate :

-spălarea mâinilor cu săpun și apă sau dezinfectarea acestora cu soluția pusă la dispoziție în zona de acces în unitate, la intrare și la ieșire;

-purtarea unei măști pe toată durata efectuării serviciilor, cu excepția situațiilor în care se lucrează asupra feței;

-evitarea efectuării plății în bani atunci când este posibilă utilizarea cardului;

-evitarea frecventării spațiilor publice atunci când sunt semne sau simptome ale COVID-19;

Angajatorii, lucrătorii și clienții trebuie să dea dovadă de disciplină în respectarea regulilor și a măsurilor stabilite, astfel încât desfășurarea acesor servicii să se realizeze în condiții de siguranță și încredere.

 

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.