Schimbări pe portalul instanțelor. Aceste dosare nu vor mai fi vizibile

Schimbări pe portalul instanțelor. Aceste dosare nu vor mai fi vizibile

În vederea protejării intereselor minorilor şi a vieţii private a părţilor în proces sau a altor persoane, s-a stabilit ca la momentul înregistrării cauzelor având obiectele menţionate încuprinsul Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 884/20.08.2013, să fie alocat caracterul de confidențialitate.

În felul acesta, dosarele având aceste obiecte, înregistrate pe rolul instanţelor arădene, nu vor fi vizibile pe portalul instanţelor de judecată portal.just.ro.

Pentru ca dosarele antemenţionate să fie vizibile pe portalul instanţelor de judecată, portal.just.ro, părțile din dosar, pot solicita înlăturarea caracterului de confidenţialitate, prin completarea unei cereri adresată completului de judecată, ce poate fi descărcată de pe site-ul https://tribunalularad.ro , precum şi de pe portalul instanţelor de judecată portal.just .ro –Tribunalul Arad, Secţiunea Actualitate.

În situaţia în care completul de judecată consideră necesar, pe baza solicitării părților, va proceda la eliminarea caracterului de confidenţialitate.

Astfel, părţile din dosar au posibilitatea de a solicita înlăturarea caracterului de confidenţialitate în cauzele în care se ia act de acordul de mediere, indiferent de obiect, precum și în cauzele având următoarele obiecte:
a) penal: violul (art. 197 V. C.p.), (art. 218 NCP); actul sexual cu un minor (art.
198 V.C.p.), (art. 220 NCP); seducția (art.199 CP); perversiunea sexuală (art. 201
V.C.p.); corupţia sexuală (art. 202 V.C.p.); incestul (art.203 c.p.), (art.377 NCP);
agresiunea sexuală (art. 219 NCP); coruperea sexuală a minorilor (art. 221 NCP);
racolarea minorilor în scopuri sexuale (art. 222 NCP); hărţuirea sexuală (art. 203 1
V.C.p.), (art. 223 NCP); contaminarea venerică şi transmiterea sindromului
imunodeficitar dobândit (art. 309 V.C.p); contaminarea venerică (art.353 NCP);
transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit (art. 354 NCP); rele tratamente
aplicate minorului (art. 306 V.C.p.), (art. 197 NCP); pornografia infantilă (art. 18 dinLegea nr. 678/2001), (art. 374 NCP); infracţiuni privind adopţia (O.U.G nr. 25/1997),
(Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei); conservare materiale supraveghere
(art. 146 NCPP); luarea măsurii obligării la tratament medical (art. 113 C.p. şi art. 162
C.p.p.); aplicare măsură tratament medical (art. 245 NCPP); ridicare măsură tratament
medical (art. 245 NCPP); obligarea la tratament medical, obligarea la tratament medical
în mod provizoriu (art. 246 NCPP); ridicarea măsurii obligatorii provizorii la tratament
medical (art. 246 alin. 9 NCPP); luarea măsurii internării medicale (art. 114 C.p. şi art.
162 C.p.p.); internarea medicală, internarea provizorie (art. 247 NCPP); ridicare
internare provizorie (art. 248 alin. II NCPP); internare nevoluntară (art. 184 alin. 7
NCPP); prelungire internare nevoluntară (art. 184 alin. 25 NCPP); revocare internare
nevoluntară (art. 184 alin. 26 NCPP); înlocuirea tratamentului medical (art. 431 C.p.p.);
înlocuirea sau încetarea obligării la tratament medical (art. 568 NCPP); înlocuirea sau
încetarea internării medicale (art. 434 C.p.p.); menţinerea, înlocuirea sau încetarea
măsurii internării medicale (art. 571 NCPP); sustragerea de la tratament medical
(art.309 1 CP).

b) minori și familie: contestare paternitate; contestare recunoaştere paternitate;
divorţ prin acord; divorţ; dezvăluirea identităţii părinţilor fireşti; nulitate căsătorie;
recunoaştere paternitate; revocare încredinţare pentru adopţie; stabilire domiciliu
minor; stabilire paternitate, tăgadă paternitate; ordine de protecție, delegarea temporară
a autorității părintești.

c) proprietate intelectuală brevete de invenţie

d) sechestru asigurator (art.952 NCPC)

e) încuviințare executare silită (art.665 NCPC)

f) concordatul preventiv (Lg.85/2014)

g) mandatul ad-hoc (Lg.85/2014).

Facem precizarea că, dosarele care au alocat caracterul de confidențialitate, deşi nu sunt vizibile pe portalul instanţelor portal.just.ro, pot fi consultate de către părţile din dosar şi de către reprezentanţii legali/convenţionali ai acestora, prin intermediul aplicaţiei Dosarul electronic, ce poate fi accesată pe site-ul http://tribunalularad.ro/ , în
urma formulării unei cereri în acest sens.

Cererea de acces la dosarul electronic poate fi descărcată de pe site-ul
http://tribunalularad.ro/ – cererea nu trebuie semnată, însă trebuie să fie însoţită de o copie a cărţii de identitate şi/sau dovada calităţii de reprezentant.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.