Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale a fost dezbătută cu ONG-urile acreditate și primăriile din județ

Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale a fost dezbătută cu ONG-urile acreditate și primăriile din județ

În vederea asigurării eficienței și transparenței în planificarea, finanțarea și acordarea serviciilor sociale, respectiv a informării comunităților locale, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Arad a organizat joi o consultare publică cu furnizorii publici și privați pe tema revizuirii Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale 2014-2020.

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din județul Arad 2014-2020 este un document programatic ce prevede planuri și activități concrete pentru prevenirea și combaterea excluziunii sociale a persoanelor vulnerabile din județul Arad, pe termen mediu și dezvoltă acțiunile menite să crească capacitatea de intervenție la nivel local, prin organizațiile și instituțiile abilitate, pentru a răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile, dar și să promoveze implicarea comunității în prevenirea și rezolvarea problemelor din domeniul social, informează DGASPC Arad.

Misiunea Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale este aceea de a crea şi a implementa un sistem performant de proiectare şi furnizare a serviciilor sociale, printr-o abordare integrată, participativă, multisectorială şi interinstituţională, bazată pe problematica socială complexă a grupurilor vulnerabile din județ, în acord cu politica europeană şi naţională de incluziune socială şi combatere a sărăciei, cu strategiile existente la nivelul municipiului şi al judeţului, punându-se accent pe standardele minime de calitate în furnizarea serviciilor sociale.

„Este foarte important pentru noi să avem, periodic, aceste dezbateri cu ONG-urile și asistenții sociali din primăriile din jude,  de altfel partenerii noștri de bază, pentru că Strategia se concentrează pe protejarea, apărarea şi garantarea tuturor drepturilor omului şi copilului, aşa cum sunt menţionate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, în contextul ansamblului drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Atfel, prin implementarea ei se va asigura creşterea calităţii vieţii copiilor şi a persoanelor aflate în situaţii de risc, urmărindu-se ca toate serviciile să respecte standardele minime naţionale prevăzute prin lege, a declarat Erika Stark, directorul general al DGASPC Arad.

Totodată, cu ocazia întâlnirii de lucru organizată la sediul Consiliului Județean Arad, specialiștii Serviciului Strategii, Proiecte, Monitorizare, Relații ONG din cadrul DGASPC Arad, împreună cu reprezentanții ONG-urilor și ai primăriilor din județ, au realizat evaluarea Planului anual de acțiune pentru anul 2018 și propunerea Planului anual de acţiune privind implementarea strategiei pentru anul 2019.

 

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.