SUTE de SESIZĂRI adresate Inspectoratului Teritorial de Muncă din Arad

SUTE de SESIZĂRI adresate Inspectoratului Teritorial de Muncă din Arad

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad au fost înregistrate, de la începutul anului şi până în prezent, 346 de sesizări, dintre care 196 pentru neacordarea drepturilor salariale, 23 pentru neîntocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, 10 pentru neîntocmirea actelor de încetare a raportului de muncă, trei pentru desfacerea contractului de muncă la iniţiativa angajatorului în perioada de incapacitate temporară de muncă, două pentru neplata obligaţiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat, 17 pentru nerespectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, 26 pentru neplata orelor suplimentare şi 69 diverse, informează inspectorul şef Ecaterina Isac.

ITM Arad aduce, din nou, în atenţia angajatorilor şi a angajaţilor următoarele:

– nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentara, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei (art. 260 alin. 1, lit. i din Legea 53/2003 – Codul Muncii);

– primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), – amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata (art. 260 alin. 1, lit. e din Legea 53/2003).

– primirea la muncă a mai mult de 5 persoane indiferent de cetăţenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă, constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă (art. 264 alin. 4 din Legea 53/2003);

– munca prestată la un angajator de către o persoană fără a avea încheiat un contract individual de muncă – amendă de la 500 lei la 1.000 lei (art. 260 alin. 1, lit. f din Codul Muncii);

– nerespectarea de către angajator a dispoziţiilor legale privind înmânarea unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului, anterior începerii activităţii, potrivit art. 16 alin. 3 – amendă de la 1.500 la 2.000 lei (art. 260 alin. 1, lit. p din Legea 53/2003);

– nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea de către angajator a demisiei salariatului – amendă de la 1.500 la 3.000 lei (art. 260 alin. 1, lit. n din Legea 53/2003).

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.