Titularizare 2021: Peste 800 de candidați se bat pe 131 de posturi

Titularizare 2021: Peste 800 de candidați se bat pe 131 de posturi

Peste 800 de candidați la concursul de titluarizare se bat pe 131 de posturi, la Arad.

A început examenul de titularizare în învățământul preuniversitar. Potrivit Inspectoratului Județean Arad, astăzi are loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2021.

Pentru susținerea acestei probe s-au înscris 822 de candidați, dintre care 156 de candidați provin din promoția curentă. La nivel județean sunt disponibile 131 de posturi didactice pentru angajare pe perioadă nedeterminată.

Proba a început la ora 9 și este susținută în patru centre de concurs, respectându-se toate măsurile igienico-sanitare, valabile în cazul examenelor naționale, privind normele de acces în spațiile de examen, în vederea protejării candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice generate de pandemia de Covid-19.

Candidaților li s-a cerut să fie prezenți în sală cel mai târziu la ora 8.15. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de patru ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în situațiile speciale (candidați nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere). În aceste cazuri, comisiile județene de organizare și desfășurare a concursului asigură condiții de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței respective.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale și baremele de evaluare pentru cele 122 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro (ora 16).

Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iulie, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21, respectiv 28 iulie, până la ora 12. Contestaţiile pot fi transmise si prin e-mail, după afişarea rezultatelor, până în data de 28 iulie, ora 12. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site în data de 3 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 4 – 5 august.

La nivel județean sunt disponibile 131 de posturi didactice pentru angajare pe perioadă nedeterminată. Cele mai multe posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată vizează următoarele discipline/specializări:

• educatoare/institutor pentru învățământul preșcolar/profesor pentru învățământul preșcolar (în limba română) (165 candidați),

• învățător/institutor pentru învățământul primar/profesor pentru învățământul primar (în limba română) (119 candidați).

Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2021, precum și programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.