Trei apeluri de propuneri de PROIECTE de FINANȚARE prin Granturile SEE 2009-2014

Trei apeluri de propuneri de PROIECTE de FINANȚARE prin Granturile SEE 2009-2014

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program, lansează astăzi, 14 noiembrie 2016, deschiderea sesiunii de depunere a propunerilor de proiecte în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale aferente Programelor finanțate prin Granturile SEE 2009-2014:

– Cerere de Propuneri de Proiecte în cadrul fondului pentru relații bilaterale aferent Programului RO02 – Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor, cu un buget total de 200.000 Euro;

–  Cerere de Propuneri de Proiecte în cadrul fondului pentru relații bilaterale aferent Programului RO04 – Reducerea Substanțelor Periculoase, cu un buget total de 100.000 Euro;

–  Cerere de Propuneri de Proiecte în cadrul fondului pentru relații bilaterale aferent Programului RO 07 – Adaptarea la Schimbări Climatice, cu un buget total de 149.555 Euro.

Beneficiarii și partenerii eligibili în cadrul Fondului Bilateral sunt atât Promotorii de Proiect, partenerii din statul donator, cât și alte instituții relevante sau organizații non-guvernamentale din România, ca și stakeholderi din statele donatoare. Aceștia au la dispoziție un buget total alocat celor trei apeluri de 448.555Euro, pentru care rata de finanțare nerambursabilă este de 100% din cheltuielile eligibile.

Aplicațiile pot fi transmise Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, conform Ghidului fiecărui apel, începând cu data de 21.11.2016, până cel mai târziu pe 30 august 2017, iar data limită de implementare a acțiunilor este 30 septembrie 2017, potrivit unui comunicat emis de instituție.

Fondul pentru Relații Bilaterale constituit la nivelul fiecărui Program este destinat unor inițiative menite să conducă la dezvoltarea relațiilor bilaterale prin cooperare și transfer de cunoștințe între entități (autoritățile/instituțiile publice/ONG etc) din statul beneficiar, statele donatoare, și organizații internaționale respectiv prin sprijinirea organizării de/ participării la seminarii, conferințe, workshop-uri, vizite de lucru, cursuri, întâlniri de lucru etc., încadrându-se în tematica specifică fiecărui program în parte.

Ghidurile aplicanților pentru cele trei apeluri pot fi descărcate de pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor:

http://www.mmediu.ro/categorie/apeluri-deschise-ghiduri-bilaterale/204

 

 

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.