Tribunalul și Judecătoria Arad amână judecarea cauzelor aflate pe rol, cu câteva excepții

Tribunalul și Judecătoria Arad amână judecarea cauzelor aflate pe rol, cu câteva excepții

Tribunalul Arad și Judecătoria Arad au anunțat că, începând de astăzi, se amână pe durată nedeterminată judecarea tuturor cauzelor aflate pe rolul instanțelor, până la momentul revenirii acţiunilor Guvernului României în matca constituţională.

Astfel, Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Tribunalului Arad este abilitat să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

În cursul zilei de astăzi (n.r. – ieri), 14 decembrie 2023, s-a desfăşurat şedinţa Adunării generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Arad, pentru adoptarea măsurilor de protest necesare faţă de încălcarea statutului judecătorului în eventualitatea adoptării Ordonanţei de urgenţă privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative precum şi pentru prorogarea unor termene a legii privind bugetul de stat pentru anul 2024, aflate pe ordinea de zi a Guvernului României, în data de 14.12.2023.

          În urma dezbaterilor ce au avut loc, judecătorii din cadrul Tribunalului Arad au hotărât următoarele: 

           1. Se adoptă pe durată nedeterminată, începând cu data de 15.12.2023, ca măsură de protest amânarea judecării tuturor cauzelor aflate pe rol, până la momentul revenirii acţiunilor Guvernului României în matca constituţională, cu excepţia celor având următoarele obiecte:

          În materie civilă:

 •   suspendarea executării hotărârii:
 •   suspendare executării provizorii;
 •   măsuri de protecție a minorilor — Legea nr. 27/2004;
 •   măsuri asigurătorii;
 •   suspendarea provizorie a executării silite;
 •   suspendare executare silită;
 •   ordonanța președințială;
 • asigurarea dovezilor;
 • tutela/curatela;
 • ordin de protecție:
 • suspendare executare acte administrative;
 • cereri privind insolvența persoanei juridice întemeiate pe art. 66 alin. (l0) şi art.66 alin.(11) din  Legea nr. 85/2014;
 • conflicte de competență și incidentele procedurale în cauzele urgente care se judecă pe durata protestului, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire și completare a hotărârii;

În materie penală:

 • cauze în materia amânării sau întreruperii executării pedepsei ori a măsurii educative privative de libertate;
 • cauze în materia liberării condiționate;
 • cauze având ca obiect schimbări privind măsura educativă a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenție;
 • contestațiile împotriva încheierilor judecătorului de supraveghere a privării de libertate prevăzute de Legea nr. 254/2013;
 • contestații la executare;
 • cereri având ca obiect schimbări în executarea unor hotărâri;
 • cereri având ca obiect înlăturarea sau modificarea pedepsei;
 • cereri privind menținerea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de siguranță cu caracter medical;
 • cauzele care vizează măsurile preventive sau în care au fost dispuse măsurile preventive (judecător de drepturi şi libertăţi, judecător de camera preliminară şi instanţă) și cele referitoare la infracțiuni în privința cărora urmează a se împlini termenul de prescripție a răspunderii penale;
 • cauzele care vizează măsurile asiguratorii;

          2. Susţinerea protestului personalului auxiliar din instanţe, demarat la data de 10.12.2023 şi generat de aceleaşi acţiuni ale puterii executive;

          3. Exprimarea solidarității față de protestul inițiat de consilierii de probaţiune și susținerea revendicărilor acestora;

De remarcat, că aceleași măsuri au fost anunțate și de Judecătoria Arad.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.