ULAL Arad continuă lupta pentru rezolvarea situației consumului de apă estimat în exces de Compania de Apă

ULAL Arad continuă lupta pentru rezolvarea situației consumului de apă estimat în exces de Compania de Apă

Uniunea Locală a Asociațiilor Locative (ULAL) Arad încearcă în continuare să rezolve situației consumului de apă estimat în exces de Compania de Apă.

Acțiunile întreprinse de către ULAL Arad în perioada aprilie 2019 – august 2020, în calitate de reprezentant al asociațiilor de proprietari din Arad, cu scopul de a determina operatorul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare,  S.C. Compania de Apă Arad S.A, să citească lunar contoarele de branșament aflate pe domeniul public și să factureze consumul efectiv de apă la utilizatorii casnici colectivi, continuă cu noi etape.

Asociațiile de proprietari s-au unit în această cauză comună în speranța rezolvării situației consumului de apă estimat în exces și facturat de către Compania de Apă Arad și a refuzului de cooperare de care aceasta din urmă a dat dovadă. Până în prezent, ULAL Arad împreună cu președinții asociațiilor de proprietari este determinată să acționeze atât cât este necesar pentru a-și îndeplini obiectivul comun.

„Timp de un an și patru luni de zile, ULAL Arad a avut constant intervenții de soluționare a unei chestiuni păgubitoare, persistente în rândul asociațiilor de proprietari: necitirea lunară contorului de branșament aflat pe domeniul public și facturarea unui consum de apă estimat de două, trei ori consumul efectiv/real de către operator. În aceste demersuri au fost transmise sesizări, în care s-a arătat modul de operare generator de prejudicii și s-a cerut intrarea în legalitate, la următoarele entități: S.C. Compania de Apă Arad S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare din Județul Arad (ADIAC Arad), Consiliul Județean Arad și Instituția Prefectului din Județul Arad. În urma acestor sesizări, Compania de Apă Arad rămâne de neclintit și continuă să încalce legislația în vigoare, poate și datorită faptului că fiecare instituție abilitată, competentă a statului pe plan local se declară incapabilă să impună operatorului serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare respectarea unui principiu de drept, a unui indicator de performanță, a unui regulament, a unei legi”, a precizat Dorina Lupșe, președinte ULAL Arad.

Operatorul este obligat să respecte următoarea prevedere: „Cantitățile efective de apă facturate se stabilesc astfel: pe baza înregistrărilor contorului de branșament prin citire de către personalul împuternicit al Operatorului consemnată în cartea de evidență a consumului” din „Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și canalizare din aria de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației Intercomunitară Apă-Canalizare județul Arad”, prevăzut de Legea nr. 51/2006, Legea nr. 241/2006 și Ordinul nr. 88/20/03/2007 al ANRSC.

ADIAC Arad s-a constituit cu misiunea de a îmbunătăți calitatea serviciilor și de a asigura interesul locuitorilor „în condițiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populației.”

„Din nefericire pentru utilizatorii casnici colectivi, nu numai că ADIAC nu își respectă misiunea, dar în cazul în care i se solicită intervenția într-o acțiune concretă, aceasta se declară în incapacitate de a impune respectarea propriului regulament sau de a sancționa operatorul pentru nerespectarea regulamentului. Nici Consiliul Județean Arad și nici Instituția Prefectului Județului Arad nu au acordat importanță la și nu au considerat ca fiind grave, neinstalarea contoarelor de branșament cu citire la distanță, prevăzute de legislația în vigoare din anul 2007, necitirea lunară a contoarelor de branșament, facturarea unor consumuri de apă estimate întotdeauna mult peste consumurile reale, contrar principiilor unui serviciu de utilități publice, de interes general. Singurul sfat pe care aceste instituții superioare l-au oferit asociațiilor de proprietari a fost acela de a face demersuri singure, pe cont propriu, fără a beneficia de sprijinul acestor instituții care ar fi trebuit să acționeze până în prezent”, a mai adăugat Dorina Lupșe.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.