ULAL Arad, despre noul contract de salubrizare

ULAL Arad, despre noul contract de salubrizare

ULAL Arad, aduce la cunoștința opiniei publice și tuturor Asociațiilor de Proprietari din județul Arad  situația actuală referitoare la noul contract de salubrizare cu SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA.

În primul rând, ULAL Arad dorește ca noul contract de salubrizare sǎ fie în beneficiul comunității locale și este esențial ca acesta să fie legal întocmit și să servească în mod eficient asociațiile de proprietari.

De asemenea, considerǎm cǎ este necesar un contract specific asociațiilor de proprietari din mai multe motive.

Utilizatorul, în spețǎ asociația de proprietari prin preşedinte, nu poate sǎ își asume colectarea selectivă, conform articolului 10, lit. g, I, k, l și confom articolului 7 lit. j – refuzul ca Retim să nu preia deșeurile din acele recipiente ce nu au fost selectate corespunzator.  Este necesară o reevaluare a obligativității acestei responsabilități  ținând cont de contextul real și de dificultățile practice ce vor fi întâmpinate.

Pe de altǎ parte operatorul are obligația conform contractului cadru Art 8, lit t, „să mențină în stare salubră punctele de colectare amplasate pe domeniul public și să asigure desfașurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, conform programelor aprobate de autoritatea administrației publice locale”, acest articol nu se regăsește în noul contract şi dorim sǎ ştim cui îi revine aceastǎ obligativitate.

În această direcție, ULAL Arad nu își propune să blocheze semnarea contractului, ci doar să se asigure că acesta respectă dispozițiile legale necesare pentru a asigura o gestionare corespunzătoare a serviciilor de salubrizare.

Decizia finală cu privire la semnarea contractului aparține asociațiilor de proprietari prin președinți.

Contractul nu este doar un acord de voințe, ci și interesele reunite ale părților. Contractul este, de fapt, un summum al voințelor și intereselor părților. Acordul de voințe înseamnă doar consimțământul, adică voința exprimata a parților care au capacitatea juridică de a contracta, în timp ce interesul părților înseamnă conținutul contractului, adică obiectul acestuia (ce vor parțile) și cauza încheierii lui (de ce vor parțile). Conceptul de echilibru contractual considerăm că este de o importanță majoră în contractele încheiate pe termen lung.

În concluzie, ULAL Arad își exprimă disponibilitatea pentru negocierea unui contract de salubrizare, subliniind însă importanța respectării condițiilor care să asigure o gestionare eficientă a serviciilor de salubrizare și totodată informează și sprijină toate Asociațiile de Proprietari în demersurile și hotărârile acestora.

ULAL Arad,
prin președinte
Anca Herbei

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.