Un nou BLOC de locuințe și birouri se va construi pe o stradă PRINCIPALĂ din Arad

Un nou BLOC de locuințe și birouri se va construi pe o stradă PRINCIPALĂ din Arad

Pe una din cele mai circulate străzi din municipiul Arad urmează să se construiască un nou bloc de locuințe și birouri.

Este vorba despre construirea unui imobil de locuințe și prestări servicii, pe Calea Iuliu Maniu, nr 108. Beneficiarul este S.C. Promoții și Construcții Moț S.R.L., iar elaboratorul S.C. TARA PLAN S.R.L.

Clădirea va avea parter, opt etaje și două nivele retrase. Potrivit proiectului de hotărâre, care se află la transparență, la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în imobil se vor amenaja un număr aproximativ de 51 apartamente, inclusiv spațiile destinate funcțiunii de servicii/birouri, după cum urmează:

  • 4 apartamente la etajul I, din care 1 apartament cu 2 camere, 2 apartamente cu 3 camere și 1 spațiu de servicii/birouri. Suprafața alocată spațiilor cu destinația de birouri este de aproximativ 249 mp;
  • câte 6 apartamente la etajele II-VIII, din care 3 apartamente cu 2 camere și 3 apartamente cu 3 camere;
  • 5 apartamente la cele 2 nivele retrase a câte 3 camere fiecare.

Spațiul verde amenajat va fi în suprafață de 150,70 mp, reprezentând 8,65% din suprafața totală a terenului.

De asemenea, „în interiorul incintei se propune realizarea a 51 locuri de parcare, din care 25 locuri de parcare amplasate la parterul imobilului, iar diferența de 26 locuri de parcare se va amenaja pe proprietate, în zone cu pavele înierbate. Conform HG 525/1996 actualizată, se vor amenaja locuri de parcare minim unul pentru fiecare apartament și încă un număr de locuri de parcare pentru spațiile comerciale/prestări servicii. Pentru etajul destinat spațiilor de prestări servicii se vor amenaja separat 3 locuri de parcare, conform Regulamentului general de urbanism, care prevede un loc de parcare la 200 mp suprafață desfășurată de spații comerciale/prestări servicii”, se arată în proiect.

 Începând cu data de luni, 10.06.2019, la intrarea în Primăria Municipiului Arad, sunt afişate documentele privind: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE ȘI PRESTĂRI SERVICII P+8E+2ER Arad, Calea Iuliu Maniu, nr. 108, beneficiar: S.C. PROMOȚII ȘI CONSTRUCȚII MOȚ S.R.L – iniţiativa primarului.

 Până la data de 20.06.2019, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind aceste documente.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate începând cu data de 11.06.2019, între orele 8,00 – 18,00 Luni- Joi şi 08:00-16:00 Vineri, la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5.

Cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi copii contra cost după aceste acte, care pot fi studiate şi pe site-ul Primăriei Arad, la adresa www.primariaarad.ro.

Foto: arhivă

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.