Unele probleme din asociaţiile de proprietari

Unele probleme din asociaţiile de proprietari

Scriu aceste rânduri având în vedere multitudinea situaţiilor cu care se confruntă asociaţiile de proprietari, aşa cum sunt relatate de cei care trec pragul Uniunii noastre zilnic, dar şi având în vedere experienţa proprie în activitatea de administrare, din dorinţa ca aceste situaţii, acolo unde ele se vor manifesta, să fie rezolvate în legalitate, pentru buna convieţuire a celor ce locuiesc în blocuri. Unele dintre aceste ipostaze şi situaţii nerezolvate la timp şi cu competenţă pot produce neplăceri între membrii asociaţiilor, cu finalitate în suficiente cazuri în instanţele de judecată. Unele probleme pot fi create de conducerile asociaţiilor, unele de membrii componenţi ai acestora. Este important ca membrii comitetului executiv al asociaţiei, având calitatea de proprietari, să locuiască efectiv în imobil. În acest mod pot cunoaşte problemele reale din asociatie, nu prin interpuşi, pot conduce operativ şi pot fi găsiţi permanent în imobil. Ce te faci cu o asociaţie (caz concret) unde preşedintele şi vicepreşedintele nu locuiesc în imobil iar secretarul, timp de 8 luni pe an nu locuieşte nici el în imobil, având o proprietate într-o altă localitate? O asociaţie nu poate fi condusă prin delegaţie, corespondenţă sau de la distanţă, ci în mod continuu, neîntrerupt, în deplină cunoştinţă de cauză, necesitând o prezenţă permanentă în mijlocul proprietarilor. Destul de des comitetul trebuie să soluţioneze situaţii urgente, de criză,şi atunci trebuie să cauţi comitetul de unde nu-i. Proprietarii pot în acest caz să soluţioneze această anomalie prin convocarea, cu 20% dintre proprietari, a unei adunări generale în care să-şi aleagă un comitet cu persoane ce locuiesc efectiv în imobil.
De o mare gravitate este neimplicarea comitetului executiv în actualizarea cărţii tehnice a imobilului cu modificările care s-au adus pe partea de construcţii sau de instalaţii în acel imobil, neurmărirea comportării construcţiei în timp, cu tot ce presupune această obligaţie care, neîndeplinită, atrage mari riscuri asupra securităţii şi sigurantei imobilului. Neluarea măsurilor PSI în imobil, neîntocmirea bugetelor anuale de venituri-cheltuieli ale asociaţiei, acceptarea serviciilor sub orice forme (administrare, curăţenie, prestaţii diverse) fără forme legale (la negru) sunt alte minusuri ce se manifestă în activitatea comitetelor executive. Din cele mai frecvente deficienţe de care dau dovadă unii proprietari enumăr doar câteva. În primul rând, privind închirierea locuinţelor. Aici fenomenul este alarmant. Sunt proprietari ce deţin proprietăţi în blocuri, în care nu locuiesc şi pe care le folosesc prin închirirere, în scopul obţinerii unor venituri suplimentare. Au acest drept, dar şi-l materializează nesocotind toate regulile, numai banul să iasă. În multe cazuri se eludează fiscul, unde ar trebui să-şi înregistreze contractele de închiriere, pe care să le transmită în copie administraţiei blocului, aşa cum sunt obligaţi de lege să transmită în copie actele de proprietate la vânzare-cumpărare. De înregistrarea chiriaşilor în cartea de imobil, ce sa mai spun… Mai grav este că aici cei care dau tonul sunt chiar membri ai conducerilor asociaţiilor. Se folosesc tot felul de motivaţii, unii chiar într-o perioadă de timp ajung să-şi cazeze prin rotaţie toate „rudele” în imobil. Unii proprietari nu acceptă efectuarea unor verificări ale aparatelor de măsurare şi contorizare în apartamentul lor, chiar cu preavizul de 5 zile prevăzut de lege, în acest caz calculele la utilităţi făcându-se în regim pauşal, fără a se mai lua în consideraţie citirile ulterioare. Sunt proprietari care şi-au construit în mod legal mansarde la ultimul etaj. Iarna, unii dintre aceştia şi le încălzesc dar combustibilul îl depozitează în podul blocului, expunând imobilul la mari pericole de incendii şi încălcând normele PSI. Alţi proprietari îşi montează centrale termice de apartament eludand legislaţia în vigoare ce prevede modul de obţinere a autorizaţiilor, acceptul asociaţiei, întocmirea documentaţiilor tehnice legale. Sunt cazuri când proprietarii refuză să-şi exercite obligaţia întreţinerii, modernizării şi reparării sau consolidării imobilului, întreţinerea spaţiilor verzi adiacente, menţinerea în condiţii bune a proprietăţii individuale, provocarea de daune proprietăţii comune sau a altor proprietari.
Toate aceste probleme amintite se cer a fi rezolvate cu atenţie, cu tact, dar în spiritul legislaţiei în vigoare, atât de conducerile asociaţiilor, dar şi de către proprietari, în părţile ce-i privesc. Pentru toate aceste probleme punctuale semnalate avem legislaţie, aceasta trebuind cunoscută şi, bineînţeles, aplicată.

Vasile Arion,
Vicepreşedinte ULAL Arad

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.