UVVG şi-a deschis porţile pentru viitorii studenţi. Tot ce trebuie să știi

UVVG şi-a deschis porţile pentru viitorii studenţi. Tot ce trebuie să știi

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a deschis Centrul Permanent de Înscriere şi Informaţii pentru admiterea în anul universitar 2020-2021 (B-dul Revoluţiei nr. 94-96, Telefon: +40748988884, +40257217029, e-mail: admitere@uvvg.ro; site:www.uvvg.ro), unde viitorii studenți pot obține informații și se pot înscrie ONLINE la una, sau mai multe specializări din cadrul celor șase facultăţi: Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Educaţie Fizică şi Sport, Facultatea de Ştiinţe Economice, Informatică şi Inginerie, Facultatea de Ştiinţe Juridice.

Înscrierile ONLINE la toate specializările UVVG Arad se fac pe platforma: admitere.uvvg.ro.

Oferta academică este generoasă şi cuprinde 41 programe licenţă, 25 programe de masterat, precum și 2 şcoli doctorale în domeniul Medicină şi Biologie.

Viitorii studenţi pot opta pentru studii de licenţă şi masterat în domeniile: medicină, farmacie, medicină dentară, tehnică dentară, nutriţie şi dietetică, balneofiziokinetoterapie şi recuperare, biologie, psihologie, ştiinţe ale educaţiei, ştiinţe ale comunicării, limbi moderne aplicate (engleză, franceză, germană), limba şi literatura chineză-limba şi literatura engleză, relaţii internaţionale şi studii europene, pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, asistenţă socială, educaţie fizică şi sport, ştiinţe juridice, marketing, contabilitate și informatică de gestiune, administrarea afacerilor, relații internaționale și studii europene, inginerie, silvicultură.

Admiterea pentru ciclul universitar de licenţă şi ciclul de studii universitare de masterat se organizează în două sesiuni, înainte de începerea anului universitar, respectiv iulie şi septembrie 2020, conform următorului calendar:

Sesiunea IULIE 2020
◆ până la data de 29 iulie – înscrierea candidaților ONLINE
◆ 30 iulie – afișarea rezultatelor
◆ 31 iulie – 4 august confirmarea locului
◆  5 august – afișarea rezultatelor finale

Sesiunea de admitere din septembrie se organizează doar la acele programe de studiu la care nu au fost ocupate locurile după sesiunea iulie 2020, conform următorului calendar:
◆ 01 septembrie – 23 septembrie – înscrierea candidaților ONLINE
◆ 24 septembrie – afișarea rezultatelor și formularea contestațiilor
◆ 25 septembrie – 26 septembrie confirmarea locului
◆ 27 septembrie – afisarea rezultatelor finale

Admiterea la studiile universitare de licenţă pentru toate programele din cadrul domeniului SĂNĂTATE, se organizează conform următorului calendar:
◆ până la data de 28 iulie – înscrierea candidaților ONLINE
◆ 30 iulie – susţinerea ONLINE a examenului de admitere (pentru specializările: medicină în lb. română, medicină dentară și farmacie)
◆ 31 iulie – afișarea rezultatelor si formularea contestațiilor
◆ 1 august – afișarea soluţionării contestaţiilor
◆ 2 – 4 august – confirmarea locului prin achitarea integrală a taxei de şcolarizare pentru anul I de studiu
◆ 5 august – redistribuirea candidaţilor pe locurile neocupate şi afişarea rezultatelor finale

În cazul neocupării tuturor locurilor pentru programele din cadrul Facultăţii de Medicină, Facultatăţii de Medicină Dentară, Facultăţii de Farmacie, se va organiza a doua sesiune de admitere în luna septembrie 2020, conform următorului calendar:
◆ 01 – 20 septembrie – înscrierea candidaților ONLINE
◆ 22 septembrie – susţinerea ONLINE a examenului de admitere (pentru specializările medicină in lb. română, medicină dentară și farmacie)
◆ 23 septembrie – afișarea rezultatelor si formularea contestațiilor
◆ 24 – 26 septembrie – afișarea soluţionării contestaţiilor şi confirmarea locului prin achitarea integrală a taxei de şcolarizare pentru anul I de studiu
◆   27 septembrie redistribuirea candidaţilor pe locurile neocupate şi afişarea rezultatelor finale

Admiterea pentru ciclul de studii universitare de doctorat se organizează în sesiunea 2020, conform următorului calendar:
◆ 1 – 28 iulie – încrierea candidaţilor din state care nu sunt membre UE, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană
◆ 31 august – 18 septembrie – înscrierea candidaţilor  cetățeni ai unui stat UE, SEE sau CE
◆ 21  septembrie – evaluarea dosarelor depuse de candidaţi
◆ 22 septembrie – examen de specialitate
◆ 23  septembrie – afișarea rezultatelor și formularea contestațiilor
◆ 24  septembrie – solutionarea contestațiilorsi  afișarea rezultatelor finale

Mai multe informații puteţi obţine pe site-ul: www.uvvg.ro, pe platforma ONLINE de înscrieri: admitere.uvvg.ro sau la Centrul Permanent de Înscriere şi Informaţii UVVG aflat pe B-dul Revoluţiei nr. 94-96, Arad, Telefon: +40748988884, +40257217029, e-mail: admitere@uvvg.ro.

„Noi suntem implicați în Educația TA!”

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.