Se pot depune cereri pentru funcțiile de președinți şi locţiitori ai secțiilor de votare. Care sunt condițiile

Se pot depune cereri pentru funcțiile de președinți şi locţiitori ai secțiilor de votare. Care sunt condițiile

Potrivit unei informări dată publicității de către Primărie, se preiau cererile pentru funcţiile de preşedinti de birou electoral al secţiei de votare și de locţiitori.

Persoanele interesate se pot înscrie la Primăria Municipiului Arad – Serviciul Administrație Publică Locală, camera 37, în cel mai scurt timp, în zilele lucrătoare, de luni până joi, între orele 8,00-17,00, iar vineri, între orele 8,00-14,00.

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia primesc o indemnizaţie de 85 lei/zi pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile, indemnizaţie impozitată în condiţiile legii.

Pot face parte din Corpul experților electorali, prin decizie a Autorității Electorale Permanente, persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:
– are cetăţenia română;
– cunoaşte limba română, scris și vorbit;
–  are drept de vot;
– are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;
– nu face parte dintr-un partid politic;
– a absolvit cel puțin învățământul general obligatoriu;
– nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.

La cererea tip cei interesaţi vor anexa copii după ultimul act de studii (cel puţin studii medii), actul de identitate şi copie de pe certificatul de căsătorie (pentru cei care şi-au schimbat numele prin căsătorie). De asemenea se vor prezenta şi originalele actelor enunţate sau copii legalizate și se vor prezenta și originalele pentru confruntare sau copii legalizate pentru actul de studii.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.