Administrația locală, LA RAPORT. Între OPACITATE și TRANSPARENȚĂ privind DECIZIILE luate. Cine este de vină?!

Administrația locală, LA RAPORT. Între OPACITATE și TRANSPARENȚĂ privind DECIZIILE luate. Cine este de vină?!

Proiectul „Campaniile Coaliției 52 – conștientizare, monitorizare, consolidare, influențare”, la care au participat atât membri ai structurilor organizate ale societății civile, precum și cetățeni activi și implicați, beneficiari direcți ai acestui proiect a arătat că Primăria Municipiului Arad nu crede în pertinența opiniilor şi recomandărilor venite din partea cetăţenilor şi asociaţiilor legal constituite.

Cetăţenii şi asociaţiile legal constituite la nivelul municipiului Arad nu îşi văd rostul în interacţiunea cu autorităţile publice de care aparţin şi nu interacţionează în procesul de consultare publică.

Proiectul are în vedere stabilirea modului de aplicare a Legii nr. 52/2003 modificată în 2013 privind transparența decizională în administrația publică din România.

În perioada monitorizată, s-au înregistrat doar 9 opinii scrise depuse de cetăţeni şi asociaţii legal constituite şi doar 2 solicitări de dezbateri publice, din partea asociaţiilor legal constituite, la Primăria Municipiului Arad.

“De câte ori nu ne surprinde spargerea unei străzi, tăierea unor copaci, eliminarea unor spaţii verzi sau construirea unui bloc într-un cartier de case? N-ar fi trebuit să fim întrebaţi sau consultaţi înainte? Poate am fi avut alte sugestii. Puterea noastră se manifestă prin activism şi intervenţie. Legea privind transparenţa decizională în administraţia publică ne oferă şansa de a propune ce este convenabil pentru noi, în orice proiect de act normativ al unei autorităţi publice, înainte de a se lua decizia”, precizează Radu Nicosevici, preşedintele Academiei de Advocacy, coordonator al Coaliţiei 52.

În perioada monitorizată, Primăria Municipiului Arad a fost accesată cu cererea de informaţii de interes public. Nu s-au primit, însă, și răspunsuri în termen la astfel de cereri corespunzătoare lunilor februarie – mai 2015, iar explicaţii plauzibile pentru lipsa de răspuns înregistrată în 3 luni calendaristice din perioada monitorizată nu există.

„Este posibil să se fi utilizat corespondența poştală, care însă să se fi pierdut pe traseul către destinatar sau infrastructura virtuală să nu fi fost funcţională în totalitate, fără ca aceasta să conţină indicatori de confirmare a transmiterii de mesaje”, se arată în concluziile proiectului.

Pe perioada monitorizată a fost organizată o singură dezbatere publică, din propria iniţiativă a autorităţii publice, în luna ianuarie 2016 și două dezbateri publice, la cererea asociaţiilor legal constituite, ambele în iunie 2015.

Numărul scăzut al acestora în raport cu numărul actelor normative supuse consultării publice, evidenţiază lipsa de încredere a Primăriei Municipiului Arad în pertinența opiniilor şi recomandărilor ce pot proveni de la cetăţenii şi asociaţiile legal constituite, participante la un asemenea tip de eveniment.

Numărul scăzut de opinii scrise provenite de la cetăţeni şi asociaţiile legal constituite, reflectă un mare deficit de participare la decizia publică în Arad. Cetăţenii şi asociaţiile legal constituite, fie nu cunosc prevederile L52/2003, fie în cunoștință de cauză nu au încredere că opinia lor va fi analizată şi luată în considerare şi prin urmare nu fac acest efort civic.

Pe toată perioada monitorizată, s-au transmis 3 justificări în scris la opiniile/recomandările nepreluate de la cetăţeni şi asociaţii legal constituite, conform art 12, alin (3) din L52/2003, modificată în 2013. O singură justificare în scris, la opiniile/recomandările nepreluate de la cetăţeni şi asociaţii legal constituite, îşi regăseşte corepondent într-o opinie colectată în aceeaşi perioadă calendaristică. Acest fapt demonstrează cunoaşterea parţială a prevederilor L52/2003 de către Primăria Municipiului Arad, pe parcursul perioadei de monitorizare, remarcându-se o intensificare a aplicării acesteia în ultimele două luni de monitorizare.

Prezenta cercetare este rezultatul monitorizării lunare, a aplicării Legii nr. 52/2003 modificată în 2013 privind transparența decizională în administraţia publică din România, în perioada februarie – octombrie 2015, prin intermediul platformei online „M-am decis să mă implic!” www.implicare-L52.ro, activitate a Proiectului ”Campaniile Coaliției 52 – conștientizare, monitorizare,consolidare, influențare”, proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, www.eeagrants.org , www.fondong.fdsc.ro .

 

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.