Angajatorii care lucrează cu ZILIERI, în vizorul inspectorilor de muncă

Angajatorii care lucrează cu ZILIERI, în vizorul inspectorilor de muncă

Campania privind respectarea de către beneficiari a prevederilor Legii 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia, în domeniile prevăzute la art. 13 şi a prevederilor legale privind prevenirea şi combaterea exploatării copiilor/tinerilor prin muncă în aceste domenii a avut loc, la nivel național, săptămâna trecută.

Astfel, în perioada mai sus menţionată, inspectorii de muncă din cadrul ITM Arad au controlat 14 agenţi economici, fiind aplicate 17 de sancţiuni contravenţionale.

Dintre cele mai de întâlnite deficienţe , ITM Arad amintește:

 • Necompletarea registrului de zilieri conform prevederilor legale în vigoare;
 • Nerespectarea remuneraţiei brute orare care nu poate fi mai mică decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
 • Nerespectarea termenului legal de plată a remunerației cuvenite pentru activitatea prestată;
 • Depășirea duratei zilnice de executare a activităţii unui zilier;
 • Lipsa acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legal, pentru minorul de 15 ani care prestează activităţi necalificate cu caracter ocazional;
 • Depăşirea celor 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic;

Pentru a nu mai exista nici un fel de dubii vizavi de activităţile desfăşurate de zilieri, este important de reținut că aceştia pot desfăşura numai activităţi necalificate, cu caracter ocazional, aşa cum prevede art. 2 din Legea 52/2011. De asemenea, art. 1 alin. 1 lit. a din acelaşi act normativ, definește zilierul ca fiind persoana fizică, cetăţean român sau străin, ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneraţii.

Însă pentru o mai bună înţelegere, ITM Arad redă în cele ce urmează, domeniile din Clasificarea activităţilor din economia naţională în care se va putea presta munca necalificată ocazională şi anume:

 • agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;
 • silvicultură, cu excepţia exploatărilor forestiere – diviziunea 02;
 • pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;
 • colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase – clasa 3821 şi 3811;
 • recuperarea materialelor – grupa 383;
 • comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii – grupa 462;
 • activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823;
 • publicitate – grupa 731;
 • activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;
 • activităţi de cercetare-dezvoltare în biotehnologie – clasa 7211, activităţi de cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie – clasa 7219;
 • activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);
 • activităţi de întreţinere peisagistică – plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare – clasa 8130;
 • creşterea materialului săditor – creşterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operaţiuni de îngrijire/curăţare a pomilor, activităţi ale pepinierelor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure – clasa 0130;
 • activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale – clasa 9140;
 • creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale – clasa 0149;
 • hoteluri şi alte facilităţi de cazare – diviziunea 55; facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – tabere de copii (organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea acestuia);
 • facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – cabane;
 • activităţi ale bazelor sportive – clasa 9311;
 • activităţi ale cluburilor sportive – clasa 9312;
 • activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621.

Activităţile de manipulare a mărfurilor şi cele de curăţenie şi întreţinere vor putea fi prestate doar în aceste domenii. Beneficiarul care foloseşte zilieri pentru alte activităţi decât cele expres reglementate de prezenta lege se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei (art. 14 alin. 1, lit. e din legea 52/2011).

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.