Mai multe articole din rubrica "" ↑

ANUNȚ

ANUNȚ

ORAŞ INEU reprezentat de CALIN ILIE ABRUDAN, titular al proiectului REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN ZONA URBANĂ INEU prin realizarea unor lucrări edilitare de infrastructură şi suprastrucura în vederea amenajării unor piste pentru ciclişti în oraş INEU intravilan și extravilan jud. Arad, anunţă publicul interesat asupra deciziei luată în cadrul şedinţei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menţionat mai sus.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Arad, Splaiu Mureşului, F.N de luni până vineri, între orele 8 și 16, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmar.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunţului.

Loading...
Cuvinte cheie

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.