Anunțul făcut de ITM Arad cu privire la SALARII. Ce trebuie să știe angajații și angajatorii

Anunțul făcut de ITM Arad cu privire la SALARII. Ce trebuie să știe angajații și angajatorii

ITM Arad a dat publicității o informare cu privire la salariile celor care lucrează în domeniu construcțiilor și ce amendă riscă angajatorii dacă nu respectă legea.

În vederea clarificării prevederilor art. 71 alin. (1) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investitiilor publice si a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, care stabileste că, „Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul constructiilor, salariul de bază minim brut pe țarã garantat în plată se stabilește în bani, fãrã a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/ora”, ITM Arad face precizarea că acestea sunt aplicabile tuturor salariaților angajatorilor care desfășoară activități în sectorul construcții, în domeniile de activitate:

(1) activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43 – secţiunea F – Construcţii;

(2) domeniile de producere a materialelor de construcţii, definite de următoarele coduri CAEN:

2312 – Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate;

2331 – Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramic;

2332 – Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă;

2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;

2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;

2363 – Fabricarea betonului;

2364 – Fabricarea mortarului;

2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;

2370 – Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;

2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;

1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii;

2512 – Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;

2511 – Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;

0811 – Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei;

0812 – Extracţia pietrişului şi nisipului;

711 – Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică;

  1. b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activităţile menţionate mai-sus în limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri totală, calculată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care aplică scutirea;
  2. c) veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor prevăzute mai-sus realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt cuprinse între 3.000 şi 30.000 lei lunar inclusiv şi sunt realizate în baza contractului individual de muncă.

În cazul constatării nerespectării obligației legale de garantare în plată a salariului minim brut pe țară în sectorul construcții, se vor aplica prevederile Codul Muncii, sancțiunea fiind de până la 2000 lei.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.