Apel de Selectie Masura 2.2. (2B)

APEL DE SELECTIE

APEL DE SELECTIE NR. 01 AFERENT MASURII 2.2. (2B)

FERME MICI SI MIJLOCII

Grup de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru

 

Data lansarii apelului de selectie: 31 Octombrie 2017

Data limita de depunere a proiectelor: 04 Decembrie 2017

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele:

– Locul de depunere al proiectelor: sediul Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru, Socodor, nr. 337,

– Intervalul orar: 9,00 – 12,00, de Luni pana Vineri

Fondul disponibil alocat: 90.000 Euro

  • Sprijinul public nerambursabil este de 15.000 de euro pentru o exploatație agricolă.

Modelul Cereriii de finantare pe care trebuie sa il foloseasca solicitantii, in format editabil, poate fi descarcat de pe site-ul www.gal-mvc.ro

Documentele justificative pe care trebuie  sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului,  în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și cu Ghidului solicitantului în vigoare la momentul lansării apelului de selecție a măsurii respective, sunt prevazute  in Ghidul Solicitantului si pot fi descarcate de pe site-ul www.gal-mvc.ro .

Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora

Solicitantul detine o exploataţie agricolă care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

o             are o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 – 7.999 € S.O.

o             este înregistrată ca microîntreprindere/întreprindere mică;

o             este înregistrată de solicitant, în nume propriu sau sub forma de organizare eligibilă pentru accesarea sprijinului cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului prin intermediul Masurii 2.2. (2B) în Registrul Unic de Identificare – APIA și/sau în Registrul Național al Exploatațiilor – ANSVSA, precum şi la Primărie în Registrul agricol.

Metodoligia de verificare este disponibila pe site-ul www.gal-mvc.ro in cadrul Manualului de procedura al Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru

Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru

Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin de 25%. Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor, la aceste selecții va lua parte și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județeană.

Criteriile de selectie cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect si criteriile de departajare ale proiectelor cu acelasi punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora.

 

2.4. CRITERII DE SELECTIE

Nr. crt. Principii si Criterii de selecție Punctaj 
1. Sectoare prioritare Maxim 70
a) Apicol 70
b) Legumicol 60
c) Zootehnic 50
d) Altele 40
2. Fermele de Familie Maxim 15
a) Intreprinderile Familiale 15
b) Altele 10
3. Rase/Soiuri autohtone 15

 

Criteriile de departajare:

– Pentru proiecte cu punctaje egale departajarea se va face dupa dimensiunea SO, vor fi selectate cu prioritate poiectele cu dimensiunea SO cea mai mare;

– Criteriul 2 de departajare va viza varsta in ani impliniti a reprezentantului legal de proiect, vor fi selectate cu prioritate proiectele a caror reprezentant legal are varsta cea mai mica.

Punctajul minim pentru proiectele depuse in cadrul acestei masuri este de 10pct.

Metodoligia de verificare este disponibila pe site-ul www.gal-mvc.ro in cadrul Manualului de procedura al Grup de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru

Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie

Rezultatele procesului de selectie vor fi facute publice in termen de maxim 26 de zile de la inchiderea sesiunii de depunere, prin publicarea Raportului final pe site-ul www.gal-mvc.ro.

Datele de contact ale Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru, unde solicitantii pot obtine informatii detaliate: Sat Socodor, Com. Socodor, nr. 337, www.gal-mvc.ro , tel.: 0257350894.

Informaţii suplimentare privind accesarea şi derularea Măsurii 2.2. (2B) din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului Microregiunii Vailor Crisurilor Alb si Negru sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – publicate pe site-ul www.gal-mvc.ro .

Vă aşteptăm la sediul Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru din Sat Socodor, Com. Socodor, nr. 337.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.