Apel de Selectie Masura 2.3. (2B)

APEL DE SELECTIE

APEL DE SELECTIE NR. 01 AFERENT MASURII 2.3. (2B)

TINERI FERIMIERI

Grup de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru

 

Data lansarii apelului de selectie: 31 Octombrie 2017

Data limita de depunere a proiectelor: 04 Decembrie 2017

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele :

– Locul de depunere al proiectelor: sediul Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru, Socodor, nr. 337,

– Intervalul orar: 9,00 – 12,00, de Luni pana Vineri

Fondul disponibil alocat: 370,000 Euro

 • Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect 40.000 Euro;
 • Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci* ani si este de:
 • 40.000 de euro pentru exploatațiile între 20.000 € SO și 49.999 € SO;
 • 30.000 de euro pentru exploatațiile între 8.000 € SO și 19.999 SO.

Modelul Cereriii de finantare pe care trebuie s ail foloseasca solicitantii, in format editabil, poate fi descarcat de pe site-ul www.gal-mvc.ro

Documentele justificative pe care trebuie  sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului,  în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și cu Ghidul solicitantului în vigoare la momentul lansării apelului de selecție a măsurii respective, sunt prevazute  in Ghidul Solicitantului si pot fi descarcate de pe site-ul www.gal-mvc.ro .

Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora

 • Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
 • Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții;
 • Solicitantul este persoană juridică legal constituită;
 • Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 şi 49.999 S.O. (valoare producţie standard);
 • Solicitantul prezintă un plan de afaceri;
 • Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:
 • studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară;
 • cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire, sau
 • angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului;

 

Metodolgia de verificare este disponbilia pe site-ul www.gal-mvc.ro in cadrul Manualului de procedura al Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru .

Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru

Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin de 25%. Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor, la aceste selecții va lua parte și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județeană.

Criteriile de selectie cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect si criteriile de departajare ale proiectelor cu acelasi punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora.

 

Nr. crt. Principii si Criterii de selecție Punctaj 
1. Nivelul de calificare in domeniul agricol Maxim 30
a) Studii superioare in domeniul agricol 30
b) Fara studii superioare in domeniul agricol 20
2. Sector prioritar

Atentie! Se acorda punctajul aferent ponderii majoritare SO din total SO ferma (de ex.: 40% sector legumicol, 30% cultura mare si 30% zootehnic – se va acorda 55pct aferente sectorului legumicol)

Maxim 55
a) Legumicultura 55
b) Apicultura 50
c) Altele 45
3. Rase/Soiuri autohtone

Atentie! Se acorda punctaj daca Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deţine/ dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul Planului de Afaceri ca va păstra / dezvolta soiuri/rase autohtone aferent sectorului prioritar pentru care a primit punctaj.

15

 

Punctajul minim pentru proiectele depuse in cadrul acestei masuri este de 15pct.

 

Metodolgia de verificare este disponbilia pe site-ul www.gal-mvc.ro in cadrul Manualului de procedura al Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru .

 

Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie

Rezultatele procesului de selectie vor fi facute publice in termen de maxim 26 de zile de la inchiderea sesiunii de depunere, prin publicarea Raportului final pe site-ul www.gal-mvc.ro.

Datele de contact ale Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru, unde solicitantii pot obtine informatii detaliate: Sat Socodor, Com.  Socodor, nr. 337, www.gal-mvc.ro , tel.: 0257350894.

Informaţii suplimentare privind accesarea şi derularea Măsurii 2.3. (2B) din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului Microregiunii Vailor Crisurilor Alb si Negru sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – publicate pe site-ul www.gal-mvc.ro .

Vă aşteptăm la sediul Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru din Sat Socodor, Com. Socodor, nr. 337.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.