Apel de Selecţie Măsura 6.1 (6A)

Apel de Selecţie Măsura 6.1 (6A)

APEL DE SELECTIE

APEL DE SELECTIE NR. 01 AFERENT MASURII 6.1 (6A)

Infiintarea de activitati neagricole

 Grup de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru

Data lansarii apelului de selectie: 21.08.2018

Data limita de depunere a proiectelor: 19.09.2018

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele:

– Locul de depunere al proiectelor: sediul Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru, Socodor, nr. 337,

– Intervalul orar: 9:00 – 12:00, de Luni pana Vineri

Fondul disponibil alocat: 510.000 Euro

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani si este de:

 • 30.000 Euro pentru proiecte depuse de startup-uri prestatoare de servicii, fără activități de producție, fără cheltuieli de construcții* și/sau montaj;
 • 50.000 Euro pentru proiecte care prevad investitii in alte unitati de cazare decat pensiuni, agropensiuni si investitii in amenajari si dotari pentru agrement;
 • 70.000 Euro pentru proiecte depuse de startup-uri cu activități de producție si investitii in agroturism.

Intensitatea sprijinului este de 100% din cuantumul cheltuielilor eligibile.

Modelul Cererii de finantare pe care trebuie sa il foloseasca solicitantii, in format editabil, poate fi descarcat de pe site-ul www.gal-mvc.ro

Documentele justificative pe care trebuie  sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului,  în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și cu Ghidului solicitantului în vigoare la momentul lansării apelului de selecție a măsurii respective, sunt prevazute  in Ghidul Solicitantului si pot fi descarcate de pe site-ul www.gal-mvc.ro .

Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această sub-măsură sunt:

 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități neagricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul de-punerii acesteia.
 • Persoanele fizice – fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își propun activități non-gricole, inregistrate si autorizate conform OUG. 44/2008.

Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea înfiinţării de noi activități neagricole în teritoriul LEADER pe baza unui plan de afaceri.

Cerințele minime al planului de afaceri:

–           Planul de afaceri nu poate cuprinde alte acţiuni din cadrul PNDR 2014-2020, în afara celor specifice prezentei măsuri.

–           Acordarea celei de-a doua transe este conditionată de implementarea corectă a obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri.

–           În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima transă, proportional în raport cu obiectivele realizate.

–           Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de nouă luni de la data deciziei de acordare a ajutorului.

–           Situaţia economica iniţială a beneficiarului

–           Descrierea etapelor pentru dezvoltarea activității neagricole

–           Modalitatea de gestionare si implementare a planului de afaceri

–           Activitățile previzionate în scopul atingerii obiectivelor specifice propuse prin planul de afaceri

Metodologia de verificare este disponibila pe site-ul www.gal-mvc.ro in cadrul Manualului de procedura al Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru.

Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru

Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin de 25%. Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor, la aceste selecții va lua parte și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județeană.

Criteriile de selectie cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect si criteriile de departajare ale proiectelor cu acelasi punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora.

2.4. CRITERII DE SELECTIE

Nr. crt. Principii si Criterii de selecție Punctaj 
1. Proiecte care utilizează energia produsă din surse regenerabile 10 p
2. Investitii in diversificarea antreprenoriatului rural: Maxim 90 p
I. Natura activitatii: Maxim 50 p
a) Servicii 50 p
b) Productia 40 p
c) Turism: Maxim 30 p
c1. Investitii in amenajari si dotari pt agrement 30 p
c2. Alte unitati de cazare decat pensiuni 25 p
c3. Agroturism 9 p
II. Performanta economica asumata: Maxim 40 p
a) Producție comercializată sau activități prestate într-un procent mai mare de 20% din valoarea primei transe 40 p
b) Producție comercializată sau activități prestate într-un procent mai mare de 10% din valoarea primei transe 20 p

 

Punctajul minim pentru proiectele depuse in cadrul acestei masuri este de 10 puncte.

Criteriile de departajare:

 1. Numarul de locuri de munca nou create vor fi selectate cu prioritate proiectele care prevad crearea de noi locuri de munca in ordine descrescatoare.
 2. Departarea proiectelor egale ca punctaj pe natura activitatii:
 3. a) Prioritizarea activitatilor de servicii. Pentru proiecte cu punctaj egal pe natura activitatii: servicii, departajarea se face astfel:

a1. Servicii prestate spre populatie (procent din vanzari);

a2. Servicii prestate spre intreprinderi (procent din vanzari).

 1. b) Prioritizarea activitatilor de productie. Pentru proiecte cu punctaj egal pe natura activitatii: productie, ordinea prioritatilor va fi:

b1. industrie usoara (diviziunile 13,14,15 din Sectiunea C a CAEN 2 revizuit);

b2. mobila si lemn (diviziunile 16,31 din Sectiunea C a CAEN 2 revizuit);

b3. Produse si constructii metalice (diviziunile 24,25 din Sectiunea C a CAEN 2 revizuit);

b4. hartie, produse chimice si farmaceutice (diviziunile 17,20,21,22,23 din Sectiunea C a CAEN 2 revizuit).

 1. Prioritizarea activitatilor in turism. Pentru proiecte cu punctaj egal pe natura activitatii: servicii, departajarea se face astfel:

c1. Numarul de locuri de munca nou create vor fi selectate cu prioritate proiectele care prevad creare de noi locuri de munca peste 1 in ordine descrescatoare;

c2. Genul: femei, vor fi fi selectate cu prioritate proiectele care creaza locuri de munca pentru femei;

c3. Varsta angajatului: peste 40 ani, vor fi selectate cu prioritate proiectele care creaza locuri de munca pentru persoane peste 40 de ani.

 1. Procentul de comercializare asumat prin planul de afaceri, vor fi selectate cu prioritate proiectele in ordine descrescatoare a procentului asumat.

Metodoligia de verificare este disponibila pe site-ul www.gal-mvc.ro in cadrul Manualului de procedura al Grup de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru

Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie

Rezultatele procesului de selectie vor fi facute publice in termen de maxim 26 de zile de la inchiderea sesiunii de depunere, prin publicarea Raportului final pe site-ul www.gal-mvc.ro.

Datele de contact ale Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru, unde solicitantii pot obtine informatii detaliate: Sat Socodor, Com. Socodor, nr. 337, www.gal-mvc.ro , tel.: 0257350894.

Informaţii suplimentare privind accesarea şi derularea Măsurii 6.1. (6A) din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului Microregiunii Vailor Crisurilor Alb si Negru sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – publicate pe site-ul www.gal-mvc.ro .

Vă aşteptăm la sediul Grupului de Actiune Locala Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru din Sat Socodor, Com. Socodor, nr. 337.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.