ATENŢIE! Autorităţile RIDICĂ MAŞINILE parcate NEREGULAMENTAR

ATENŢIE! Autorităţile RIDICĂ MAŞINILE parcate NEREGULAMENTAR

Cine dispune ridicarea autovehiculelor staționate neregulamentar? Unde sunt ele transportate şi depozitate? Cum pot fi recuperate şi ce se întâmplă cu autovehiculele nerevendicate?

La toate aceste întrebări răspunde noul regulament de desfăşurare a activităţii de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor sau remorcilor oprite şi staţionate neregulamentar pe partea carosabilă, precum și a autovehiculelor abandonate și fără stăpân, de pe domeniul public al Municipiului Arad. Proiectul se află zilele acestea la transparenţă decizională.

Societatea care are ca atribuţii serviciul de ridicare, transport și depozitare a autovehiculelor staționate neregulamentar este SC Recons.

Cu toate acestea, ridicarea autovehiculului staționat neregulamentar va fi efectuată numai în baza unei dispoziții de ridicare întocmită de agenții constatatori din cadrul Direcției Poliției Locale Arad.

Dacă, în timpul desfășurării manevrelor de ridicare, proprietarul/deținătorul legal se prezintă înaintea finalizării operaţiunii, acesta are opțiunea de a achita contravaloarea cheltuielilor de ridicare pe loc, mașina putând fi restituită.

TARIFE aferente activității de ridicare, transport și depozitare a autovehiculelor parcate neregulamentar în Municipiul Arad:

Nr.crt. AN 2017 AN 2018
1. Tarif ridicare 140 lei 160 lei
2. Tarif transport 160 lei 190 lei
3. Tarif depozitare 5 lei/oră 5 lei/oră

Autovehiculele sau remorcile staționate neregulamentar vor fi ridicate şi depozitate în spaţiile special amenajate de pe Bulevardul Iuliu Maniu, FN, proprietate a SC Recons SA, care  are obligaţia asigurării pazei şi protecţiei depozitului.

Eliberarea autovehiculelor și a remorcilor, se va face doar proprietarului sau utilizatorului legal (împuternicitului), după achitarea tarifelor menţionate anterior.

În momentul solicitării restituirii autovehiculului, Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule din cadrul SC RECONS SA Arad va anunța agentul constatator prin e-mail, telefonic și prin dispecerat pentru a încheia procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.

Dacă în termen de 5 zile calendaristice de depozitare, un autovehicul sau o remorca nu sunt revendicate, Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule din cadrul SC RECONS SA Arad va solicita Direcției Poliția Locală Arad identificarea proprietarului și informarea acestuia asupra situației autovehiculului ridicat, transportat, depozitat și nerevendicat.

Pentru autovehiculele/remorcile nerevendicate de către proprietari sau împuterniciți în termen de 30 de zile calendaristice de la ridicare, transport și depozitare va fi înștiințată Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Arad în vederea predării acestora spre valorificare. Cheltuielile cu ridicarea, transportul și depozitarea pentru o zi vor fi suportate de Municipiul Arad. Predarea – primirea se face în baza unui proces verbal.

Pentru autovehiculele abandonate și fără stăpân se aplică procedura stabilită prin Legea 421/2002.  Acestea vor fi depozitate în spaţiile special amenajate, proprietatea Municipiului Arad, situate în str. Dosoftei, FN și vor fi predate  reprezentanților Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

De remarcat, că până la data de 24 octombrie, la Registratura Primăriei Arad, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind aceste documente.

Foto: Arhiva

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.