Bacalaureat, sesiunea august – septembrie. Trei candidați eliminați la proba obligatorie

Bacalaureat, sesiunea august – septembrie. Trei candidați eliminați la proba obligatorie

Trei candidați au fost eliminați de la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat, sesiunea august – septembrie.

La a doua probă scrisă a examenului național de Bacalaureat din sesiunea august – septembrie, proba obligatorie a profilului, au fost prezenți 430 de candidați (76,92% din totalul candidaților înscriși): 277 de candidați din promoția curentă, respectiv 153 din promoțiile anterioare. Proba s-a desfășurat astăzi, 17 august, în trei centre. Nu au participat 126 candidați.

Pentru tentativă de fraudă au fost eliminați trei candidați.

Celelalte probe se vor desfășura conform următorului calendar:

18 august – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă.

19 august – Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă;

Primele rezultate vor fi afișate în data de 31 august, până la ora 12.

Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12 – 18, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 3 septembrie 2022.

În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR), afișarea rezultatelor se efectuează prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

– recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;

– susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;

– obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Foto: Arhivă, rol ilustrativ

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.