Casa de Pensii Arad anunță cum va lucra cu publicul în cazul persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau a trecerii prin boală

Casa de Pensii Arad anunță cum va lucra cu publicul în cazul persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau a trecerii prin boală

Casa Județeană de Pensii (CJP) Arad anunță cum va lucra cu publicul, în cazul persoanelor care nu fac dovada vaccinării anti COVID-19, testării sau a trecerii prin boală.

Accesul în CJP Arad a persoanelor, cu excepția angajaților, este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

„Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) și alin.(8) din HG nr. 1130/20.10.2021, privind prelungirea stării de alerta pe teritoriul României, începând cu data de 25.10.2021 precum și stabilirea măsurilor ce se aplica pe durata acesteia, pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19, publicata în Monitorul Oficial al României nr. 1013/22.10.2021, Casa Județeana de Pensii Arad (C.J.P. Arad), începând cu 25.10.2021, pe toata durata decretării stării de alerta anunță că relaţia cu publicul pentru persoanele care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării cu SARC-COV-2 se fac astfel:

I. Operațiunea de înregistrare a cererilor de deschidere a drepturilor de pensie (dosarul de pensionare cazuri noi) se va realiza prin punerea la dispoziţie a unei cutii de corespondență amplasata într-un spaţiu deschis la sediul instituţiei, dosarul va conţine și numărul de telefon al solicitantului;

Comunicarea ulterioara a numărului de înregistrare se va efectua prin telefon/e-mail.

Dosarul de pensionare se poate trimite și prin postă;

II. Plata ajutoarelor de deces se va face prin mandat poştal sau în cont bancar, actele necesare solicitării ajutorului de deces sunt: cerere tip, copie act identitate solicitant, copie certificat de deces, dovada suportării cheltuielilor de deces, nr. de telefon solicitant. Se vor trimite prin fax la nr. 0257 214 061 sau prin e-mail: plati.arad @ cnpp.ro, sau prin posta la adresa din Arad, str. Voluntarilor, nr. 2 A, cod poștal 310157. În cazul în care se doreşte plata ajutorului de deces prin Banca, în cerere se va specifica contul IBAN al solicitantului și Banca la care este deschis (extras de cont);

III. Contribuţia de asigurări sociale datorata de persoanele care au încheiat contracte de asigurare socială la Casa Judeţeana de Pensii Arad, se va plăti numai prin banca în contul de Trezorerie RO23TREZ02122210304XXXXX;

IV. Eliberarea de negaţii E101 pentru persoanele care desfășoară munca sezonieră în Germania se va face prin posta la adresa din Arad, str. Voluntarilor, nr. 2 A, cod poștal 310157 / e-mail contributii.arad @ cnpp.ro;

V. Alte cereri, solicitări, adeverinţe de stagiu, recalculări pensii, pensia pentru luna decesului, cupoane de pensii, etc., se vor transmite prin fax, e-mail sau posta;

VI. Adeverinţele şcolare, în original, însoțite de o copie după actul de identitate, se vor trimite prin posta sau depune în cutia de corespondenta.

Conducerea CJP Arad recomandă tuturor persoanelor să evite pe cât posibil prezența fizică la sediul instituţiei și să apeleze la mijloacele de comunicare la distanță”, precizează conducerea instituției.

Foto: Arhivă

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.