Câți PROFESORI și alți angajați din ÎNVĂȚĂMÂNTUL ARĂDEAN s-au programat pentru VACCINARE

Câți PROFESORI și alți angajați din ÎNVĂȚĂMÂNTUL ARĂDEAN s-au programat pentru VACCINARE

Inspectoraul Școlar Județean Arad anunță că peste 1130 de persoane din cadrul personalului didactic s-au programat pentru vaccin.

De asemenea, peste 300 dintre ceilalți angajați din învățământ s-au programat online pentru imunizare, precum personalul nedidactic și cel auxiliar.

Având în vedere faptul că începând cu data de 17 decembrie 2020 a intrat în vigoare H.G. nr. 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România precum și faptul că a fost deschisă Etapa a II-a de vaccinare împotriva COVID-19, care include populația cu grad de risc și lucrătorii care desfășoară activități în domenii-cheie/esențiale, printre care personalul din unitățileși instituțiile de învățământ, IȘJ Arad precicează că toate unitățile și instituțiile de învățământ din județul Arad au întreprins măsuri necesare pentru asigurarea accesului personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic la programul de vaccinare împotriva COVID-19.

În acest sens, toate unitățile de învățământ au desemnat o persoană responsabilă cu înregistrarea unității de învățământ preuniversitar pe platforma alocată campaniei de vaccinare, au înregistrat și programat pentru vaccinare personalul angajat doritor din respectivele unități.

Ca urmare a acestor acțiuni, situația se prezintă astfel:

Număr total personal  angajat care s-a înregistrat pe platformă/categorii Personal didactic Personal didactic auxiliar Personal nedidactic
2056 1619 155 282
Număr total personal  angajat care s-a programat/categorii Personal didactic Personal didactic auxiliar Personal nedidactic
1454 1138 112 204

 

 

 

 

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.