Ce OBLIGAȚIE au arădenii la început de an. Riscă AMENZI dacă nu o respectă

Ce OBLIGAȚIE au arădenii la început de an. Riscă AMENZI dacă nu o respectă

Primăria Municipiului Arad, prin Serviciul Agricol, reaminteşte cetăţenilor că au obligaţia legală de a declara, pentru înscrierea în Registrul Agricol al Municipiului Arad, datele privind gospodăriile care dețin terenuri agricole și silvice. Cei care nu se conformează riscă amenzi de până la 1.500 de lei.

Acest lucru se face după cum urmează:

  1. a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
  2. b) între prima şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
  3. c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.

Înscrierea datelor în registrul agricol se va face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, prin vizitarea persoanelor fizice de către persoanele împuternicite cu completarea registrului agricol sau la primărie.

„Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se poate face numai pe bază de documente, anexate la declaraţie. Potrivit art. 20 alin.(1) din O.G. nr. 28/2008, nedeclararea datelor care fac obiectul registrului agricol, declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei. Având în vedere cele arătate mai sus, persoanele fizice (inclusiv persoanele care locuiesc în zonele de blocuri) şi juridice (societăţi comerciale, societăţi/asociaţii agricole etc.) deţinătoare de terenuri, animale sau alte bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, sunt rugate să se prezinte la Serviciul Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Arad pentru declararea şi înscrierea datelor în registrul agricol”, atrage atenția Primăria.

Programul de lucru cu publicul al Serviciului Agricol este următorul: marți între orele 9:00-12:00 și joi, între orele: 14:00-17:00. În celelalte zile, orice solicitare poate fi depusă la Registratura Primăriei Municipiului Arad din Palatul Cenad după următorul program: luni, marți, miercuri între orele 8:30-15:30, joi – 8:30-17:30, vineri 8:30-14.00.  Informaţii suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0257-253.007, 0257-281.850 int.177, 153.

Pentru formularele necesare declarării la registrul agricol sau pentru alte solicitări legate de activitatea Serviciului Agricol puteți accesa site-ul Primăriei Municipiului Arad – secțiunea Agricol (www.primariaarad.ro).

De asemenea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru terenurile nelucrate timp de doi ani consecutiv, proprietarii și utilizatorii acestora datorează impozite majorate.

În acest sens, la nivelul Primăriei Municipiului Arad, s-a dispus constituirea unei comisii formată din funcționari din cadrul Serviciului Agricol, care, începând cu data de 01.05.2021, vor desfășura activități de  verificare pe teren la persoanele care figurează declarate în registrul agricol și în baza de date fiscală cu teren  agricol extravilan și intravilan .

„Vă comunicăm că proprietarii și utilizatorii terenurilor agricole (persoane fizice sau juridice) sunt obligați să întrețină și să asigure cultivarea acestora, să efectueze lucrări specifice pentru îndepărtarea vegetației necultivate, să nu permită depozitarea deșeurilor, să asigure protecția solului și să nu pericliteze starea de sănătate a populației. Nerespectarea prevederilor legale prezentate mai sus atrage majorarea impozitului pentru  terenul agricol”, anunță Primăria.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.