Cei interesați de sport și cultură pot depune proiecte pentru finanțări nerambursabile

Cei interesați de sport și cultură pot depune proiecte pentru finanțări nerambursabile

Centrul Municipal de Cultură Arad lansează prima sesiune pentru depuneri de proiecte pentru finanțări nerambursabile pe anul 2016. Acestea se pot depune pentru patru linii de finanțare: Promovarea sportului de performanță, Sportul pentru toți, Cultură și Tineret.

Selecţia publică de proiecte pentru „Promovarea sportului de performanță” este organizată în baza prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general și Legii nr. 69/2000, legea educației fizice și sportului, pentru finanţarea nerambursabilă a unor proiecte din cadrul programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanţă”, proiecte înaintate de către structuri sportive fără scop patrimonial din municipiul Arad, pentru anul 2016. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 11.03.2016, ora 14:00.

Pentru programul „Sportul pentru toți” selecţia publică de proiecte este organizată în baza prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general și Legii nr. 69/2000, legea educației fizice și sportului, pentru finanţarea nerambursabilă a unor proiecte din cadrul programului sportiv de utilitate publică „Sportul pentru toți”, proiecte înaintate de către structuri sportive fără scop patrimonial din municipiul Arad, pentru anul 2016. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 18.03.2016, ora 14:00.

Pentru linia de finanțare „Cultură” selecţia publică de proiecte va fi organizată în baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, pentru finanţarea nerambursabilă a unor proiecte culturale, conform Legii nr. 350/2005 şi ale O.G.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare; proiecte înaintate de către organizaţii sau asociaţii fără scop patrimonial din municipiul Arad, pentru anul 2016. Data limită pentru depunere a propunerilor de proiecte este 25.03.2016, ora 14.

În ceea ce privește programul „Tineret” selecţia publică de proiecte este organizată în baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, pentru finanţarea nerambursabilă a unor proiecte de tineret, învăţământ şi recreative conform Legii nr. 350/2005 şi ale Legii nr. 350/2006, Legea tinerilor, proiecte înaintate de către organizaţii sau asociaţii de tineret, fără scop patrimonial și instituții de învățământ de stat din municipiul Arad, pentru anul 2016. Data limită pentru depunere a propunerilor de proiecte este 25.03.2016, ora 14.

Proiectele se depun la sediul Centrului Municipal de Cultură Arad, Bd. Revoluției, nr. 97, ap. 4, Arad până la data limită specifică fiecărei linii de finanțare, în plic sigilat cu ștampila solicitantului.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.