Compania de Apă trebuie să de explicaţii clienţilor cu privire la facturare

Compania de Apă trebuie să de explicaţii clienţilor cu privire la facturare

Compania de Apă Arad SA, aceea care furnizează/prestează serviciile de alimentare cu apă potabilă (şi/sau industrială) şi de canalizare, în condiţiile prevăzute în contract, ar trebui sa dea explicati clienților cu privire la facturarea acestei utilități publice.

Se dorește o facturare diferită a apei reci începând cu luna aprilie. Din informațiile primite de la asociațiile de proprietari din câteva cartiere, procedeul nu a fost adus la cunoştința clienților, nu cunoaștem motivele companiei, care nu a informat despre această schimbare, s-au făcut doar presiuni să se achite facturile fără a se da o explicaţie celor care au pus întrebari despre legalitatea modificării.

Din informațiile la care am dobândit acces, am aflat că se dorește trecerea la un consum estimat – poate ne lămurește cineva din conducerea companiei cum se poate estima consumul de apă rece de la robinet. Și-a pus cineva întrebarea că facturile pentru luna aprilie, în aceste cartiere, au ajuns cu mare întarziere la beneficiari sau nu au ajuns? Asociațiile de proprietari sunt obligate să întocmească listele de cheltuieli doar pe baza facturilor chiar cu consumuri estimate și să le încaseze. Urmând ulterior să facă regularizarea, să dea explicați locatarilor privind acest aspect.

Conducerea acestei companii este obligată să respecte contractul semnat cu clienţii, conform Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 precum și al ordinul ANRSC 90/2007. Care spune:

Capitolul III Drepturile şi obligaţiile operatorului

 Articolul 6. Operatorul are următoarele drepturi:

6.1. să factureze şi să încaseze lunar contravaloarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare furnizate/prestate conform tarifelor aprobate de autoritatea publică locală;

 6.4. să iniţieze modificarea şi completarea contractului de furnizare/prestare a serviciului sau a anexelor acestuia ori de câte ori apar elemente noi în baza normelor legale, prin acte adiţionale;

 Articolul 7. Operatorul are următoarele obligaţii:

7.1. să respecte angajamentele asumate prin contractul de furnizare/prestare

7.24. 1. la fiecare citire a contorului de branşament, cu excepţia cazurilor când citirea se face de la distanţă, să lase o înştiinţare scrisă din care să reiasă:

  1. a) data şi ora citirii; b) indexul contorului; c) numele şi prenumele cititorului; d) cauza care a dus la imposibilitatea citirii;
  2. în cazul în care citirea nu s-a putut efectua din cauza inundării căminului de apometru, operatorul are obligaţia ca până la data limita de emitere a facturii să: a) golească căminul de apă; b) citească contorul de apă; c) să remedieze defecţiunea care a făcut posibilă inundarea căminului; d) să emită factura pe baza citirii efectuate; 3. în cazul în care operaţiile prevăzute la pct. 2 conduc, din motive justificate, la emiterea facturii după data de 15 a lunii, se admite emiterea acesteia pe baza unui index estimat, fapt ce va fi obligatoriu menţionat în factura, regularizarea efectuându-se în factura următoare.

Articolul 14 (1). Facturarea se face lunar, în baza preţurilor şi tarifelor aprobate şi a cantităţilor efective determinate sau estimate potrivit prevederilor contractuale.

Poate să ne lămurească cineva din companie, printr-o adresă, comunicat de presă în legătură cu cele întâmplate? Și la ce să ne aşteptăm pentru viitor? Am înțeles că se fac reduceri la muncitorii companiei, asta să fie cauza? Este vorba despre o societate cu buget și profit frumușel! Domnilor, chiar dacă există un monopol al acestui serviciu, fiind vorba de utilitate publică trebuie să existe transparență totală! Mai ales că această companie are purtător de cuvânt!

Dorina Lupșe – ULAL Arad

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.