CONSILIER local, declarat INCOMPATIBIL de ANI după ce i-au fost ÎNCREDINȚATE două LUCRĂRI de prestări servicii

CONSILIER local, declarat INCOMPATIBIL de ANI după ce i-au fost ÎNCREDINȚATE două LUCRĂRI de prestări servicii

Un consilier local a fost declarat incompatibil de Agenția Națională de Integritate (ANI).

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflict de interese de natură administrativă și fals în declarații în cazul unui ales local din Cărand.

Ioan Popa, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Cărand, a luat parte la ședința de lucru a consiliului din data de 25 iulie 2012, în urma căreia i-au fost încredințate două lucrări de prestări servicii, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local.

„Persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborat cu art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și cu dispozițiile art. 75 și 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004”, se arată într-un comunicat de presă transmis de ANI.

Consilierul local a încălcat următoarele prevederi legale:

Art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative”.

Art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Conflictele de interese pentru președinții și vicepreședinții consiliilor județene sau consilierii locali si județeni sunt prezăzute în art. 46 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare”.

Art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „Nu pot lua parte la deliberarea și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”.

Art. 75, lit. b) și f) din Legea nr. 393/2004,potrivit căruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru […] b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia […] f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte”.

Art. 77 din Legea nr. 393/2004,potrivit căruia „(1) Consilierii județeni și consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă; (3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]. Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”, se mai precizează în comunicat.

Persoana evaluată au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris, Ioan Popa depunând la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.