Controale la stațiile de carburanți din județul Arad

Controale la stațiile de carburanți din județul Arad

Inspectorii muncii efectuează controale la stațiile de carburanți din județul Arad.

În cadrul campaniei naționale de prevenire a accidentelor de muncă în stațiile de distribuție a carburanților auto, desfășurată pe parcursul trimestrelor II și III ale anului 2023, inspectorii de muncă arădeni vor desfășura controale la angajatorii care realizează activități în stațiile de distribuție a carburanților auto, situate pe raza județului Arad.

Acțiunea se va desfășura la nivel național, sub directa coordonare a Inspecției Muncii, și va avea ca obiectiv principal verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, verificarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii din acest domeniu și în egală măsură eliminarea neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea acestora.

Întrucât principalele riscuri în domeniul securității și sănătății în muncă pentru stațiile de distribuție a carburanților auto sunt legate de activitățile de comercializare a diferitelor sortimente de benzină, motorină și gaz petrolier lichefiat (GPL), precum și a buteliilor cu gaz petrolier lichefiat pentru utilizare casnică, inspectorii de muncă vor insista asupra importanței și necesității respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă, atât de către angajatori cât și de către lucrătorii din acest domeniu, măsură imperios necesară pentru a elimina producerea de evenimente care să pună în pericol sănătatea și integritatea fizică a angajaților sau chiar a clienților.

„Având în vedere că exploziile și incendiile pot provoca pierderi umane, daune materiale și au un impact deosebit de grav asupra mediului înconjurător, evaluarea riscului de explozie și incendiu, precum și stabilirea măsurilor adecvate de reducere a acestora la nivele acceptabile, capătă o importanță deosebită pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor. În acest sens, angajatorii din acest domeniu au obligația de a realiza evaluarea riscurilor pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, ținând cont de probabilitatea producerii și persistenței atmosferelor potențial explozive, precum și de probabilitatea prezenței și activării surselor de aprindere și a declanșării incendiului; de a marca corespunzător căile de circulație a vehiculelor din stațiile de distribuție carburanți. Un accent deosebit trebuie pus pe instruirea suficientă și adecvată a lucrătorilor cu privire la protecția împotriva exploziilor și folosirea surselor de foc deschis și fumatul la locurile de muncă. În concluzie, evidențiem faptul că participanții la procesul muncii au obligația de a respecta toate dispozițiile care vizează protecția muncii, aceasta fiind de altfel o condiție esențială pentru un mediu de lucru sănătos, pentru protejarea vieții, astfel încât pe parcursul zilei de muncă să nu se înregistreze nici un eveniment de natură să pună în pericol sănătatea, integritatea fizică sau chiar viața angajaților”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Arad.

Foto: Arhivă, caracter ilustrativ

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.