Depozit pentru DEȘEURI, în apropiere de municipiul Arad! Ce poți face dacă nu ești de acord cu construcția acestuia

Depozit pentru DEȘEURI, în apropiere de municipiul Arad! Ce poți face dacă nu ești de acord cu construcția acestuia

La intrarea în Primărie este afişat un proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării unui depozit de deșeuri în Zona Fântânele, în extravilanul Municipiului Arad. Iniţiativa îi aparţine primarului Gheorghe Falcă.

Acest depozit ar urma să fie construit în partea sud-est a municipiului Arad, la limită cu comuna Fântânele.

„Necesitatea investiției, propusă a fi realizată de către Municipiul Arad, derivă din faptul că autoritățile publice locale au responsabilitatea de a stabili condiții privind modul de gestionare a deșeurilor atunci când autorizează activitățile de construcții și demolări.  Profilul de activitate, ce se urmărește a fi dezvoltată prin obiectivul sus menționat, impune stabilirea unui amplasament în extravilanul localității.  De asemenea, în contextul acțiunilor de reconstituire a dreptului de proprietate în conformitate cu legile proprietății,  posibilitățile de dezvoltare a unui depozit pentru deșeuri inerte sunt limitate la parcelele de teren rămase în urma acestui proces, aflate în proprietatea Municipiului Arad. Prin prezentul proiect se urmărește gestionarea deșeurilor în domeniul construcțiilor și demolărilor, promovarea unei abordări corecte, integrate a managementului deșeurilor din construcții și demolări, și îmbunătățirea modului de gestionare a deșeurilor produse, în scopul reducerii cantităților de deșeuri depozitate și îmbunătățirea condițiilor de mediu.  În acest context precizăm faptul că depozitul A.S.A. Arad nu primește spre depozitare/tratare deșeuri din construcții și demolări întrucât nu dispune de facilitățile necesare. Precizăm totodată faptul că la realizarea obiectivului se vor avea în vedere respectarea tuturor condițiilor de mediu, în conformitate cu legislația în vigoare, se arată în proiectul de hotărâre.

Până la data de 23.07.2018, la registratura Primăriei Municipiului  Arad, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind aceste documente.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate începând cu data de  10.07.2018, între orele 8,00 – 18,00, la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5.

Cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi copii contra cost  după aceste acte, care pot fi studiate şi pe site-ul Primăriei Arad, la adresa www.primariaarad.ro.

De asemenea, planul se poate studia aici: 256 depozit deseuri inerte

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.