E OFICIAL! Ce noi SCHIMBĂRI impune Guvernul în timpul stării de URGENȚĂ

O nouă Ordonanţă de Urgenţă a fost publicată în Monitorul Oficial, care modifică atât statutul cadrelor militare, cât şi statutul poliţistului.

Mai exact, în timpul stării de urgenţă, poliţiştii pot fi delegați fără acordul lor.

Art. II. — Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 276, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Prin excepție de la alin. (2), în situația instituirii stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, pentru delegarea dispusă în condițiile prevederilor alin. (2) nu este necesar acordul scris al polițistului.”

2. La articolului 279, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situația instituirii stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, detașarea poate fi dispusă fără acordul polițistului pentru o perioadă de cel mult 12 luni, fără a depăși perioada pe care s-a instituit starea de urgență, de asediu, de mobilizare și de război”.

La rândul lor, militarii pot fi mutaţi în alte unităţi, în timpul stării de urgenţă, de câte ori este nevoie.

Alte prevederi ale ordonanţei de urgenţă se referă la suspendarea concediilor şi la aplicarea sancţiunilor disciplinare.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.