Educație fizică și sport, studii de licență și master la UVVG Arad

Educație fizică și sport, studii de licență și master la UVVG Arad

Dana Dodean, Ruben Stoia două.nume marcante ale sportului arădean și național. Ce au în comun, pe lângă cariere sportive în tenis de masă și box, voință de fier și rezultate pe măsura muncii de ani de zile? Sunt absolvenți ai  Universității de Vest „Vasile Goldiș” (UVVG) Arad.

Specializarea de licență E.F.S. (Educație Fizică și Sport), din cadrul Facultății de Știinţe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport, are durata de 3 ani. Își desfășoară activitatea având misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară în domeniul Educaţiei fizice şi sportive, cu cunoştinţe ştiinţifice, abilităţi şi deprinderi la nivelul performanţelor europene şi internaţionale, în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa calificărilor. Ne propunem să facilităm însuşirea de metode, deprinderi şi capacităţi care să le permită membrilor comunităţii universitare o autoinstruire continuă, să-şi dezvolte şi să-şi diversifice continuu preocupările consacrate compatibilizării procesului de învăţământ specific educaţiei fizice şi sportului cu cel din ţările avansate.

La finalul celor trei ani de studiu, absolvenţii vor avea opţiuni multiple de ocuparea de posturi de profesori de educaţie fizică, organizatori, animatori de activităţi  turistice și sportul pentru toţi, profesori specialişti în domeniul sportiv în şcolile speciale, ghizi montani, salvamari.

Managementul organizaţiilor şi activităţilor de sport este un program de master din cadrul aceleiași facultăți, având ca scop formarea de specialişti cu pregătire superioară în domeniul managementului educaţiei fizice.

Programul de studiu este structurat pe patru semestre, a câte 14 săptămâni fiecare, având 14 ore pe săptămână. Primul an de studiu conţine 9 discipline obligatorii, iar anul al doilea an 8 discipline obligatorii, creditate cu 60 de credite de studiu/an universitar, transferabile în sistemul european (E.C.T.S.), la care se adaugă 15 credite pentru susţinerea tezei de disertaţie.

Planul de învăţământ este structurat astfel încât competenţele generale şi competenţele de specialitate în domeniul Managementul organizaţiilor şi activităţilor de sport să fie conturate riguros, dar şi pentru a lărgi sfera de adresabilitate a programului. Structura planurilor de învăţământ pentru programul de studii masterale este discutată în cadrul Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport, care coordonează programul de studii, având la bază principiile agreate în cadrul consultărilor colegiale derulate la nivel naţional.

În vederea optimizării pregătirii studenților și masteranzilor la această specializare, Universitatea are încheiate parteneriate cu liceul cu profil sportiv din Arad și Asociația Profesorilor de Educație Fiziă și Sport.

Pentru a încuraja mișcarea și un stil de viață sănătos, sportiv, a tuturor studenților noștri, pentru acest an universitar au fost semnate parteneriate cu săli de sport din Arad (Smartfit, Auăleu Fitness etc). Baza sportivă Constructorul stă la dispoziția studenților pentru mișcare și sport, acesția având posibilitatea practicării beach volley-ului.

ÎNSCRIERILE SE REIAU DIN 29 AUGUST!

Pentru informații suplimentare puteți scrie pe adresa de email admitere@uvvg.ro  și/sau suna la numerele de telefon +4/0748988884 , sau +4/0257280373. Din aceeași dată, vor fi deschise și centrele de înscriere din Arad, și de la filiale.

https://www.uvvg.ro/docs/Facultati/Facultatea_socio_umane/uvvg-Brosura-Socio-Umane.pdf

Foto: Arhivă, rol ilustrativ

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.