Hitler şi exilul legionarilor (III)

Hitler şi exilul legionarilor (III)

Refugiul legionarilor în Germania lui Hitler n-a însemnat o excursie de agrement sau un concediu de odihnă, Fuhrerul nu le-a acordat un tratament „fratern“, cum s-ar fi cuvenit unor „rude ideologice“.

Refugiul legionarilor în Germania lui Hitler n-a însemnat o excursie de agrement sau un concediu de odihnă, Fuhrerul nu le-a acordat un tratament „fratern“, cum s-ar fi cuvenit unor „rude ideologice“. La început au „beneficiat“ de domicilii obligatorii, după încercarea lui Horia Sima de a fugi în Italia, în 10-26 decembrie 1942 (a fost capturat şi readus în lagăr), Hitler a procedat la redistribuirea legionarilor în cele mai cumplite lagăre naziste, în special Dachau, Buchenwald şi Berkenbruck, unde au fost supuşi la munci alături de ceilalţi deţinuţi, atât doar că nu s-au „bucurat“ de „soluţia finală“: gazarea. Au scăpat de acest calvar după cotitura noastră din 23 august 1944. Un „beneficiar“ al ospitalităţii naziste, Corneliu Ciucanu, îşi aminteşte: „La 24 august 1944 legionarii au fost eliberaţi din lagărele de tristă amintire şi, uitând de privaţiunile suferite din partea „aliatului (ghilimelele aparţin lui Corneliu Ciucanu) german, se vor situa CONFORM CONCEPŢIILOR DOCTRINARE (sublinierea mea), pe baricada luptei antibolşevice.“ Hitler nu i-a eliberat „de pomană“ (ierte-mi-se expresia). Incontestabil, Fuhrerul avea o scânteie de geniu. S-a gândit că îi poate „manipula“ pe legionari în folosul său, contând pe ataşamentul lor – i-aş zice „mistic“ – faţă de Căpitan şi crezul său. Legionarii erau obligaţi, se „simţeau“ obligaţi să urmeze crezul Căpitanului până la capăt, după ce prestaseră „jurământul legionar“. Vorbele Căpitanului – spuse sau scrise – erau porunci de dincolo de moarte. Corneliu Zelea Codreanu şi-a expus punctul de vedere în politica externă în „Circulara“ sa din 30 mai 1936 şi în declaraţia făcută presei la 30 noiembrie 1937. În „Circulară“, Codreanu respingea categoric o eventuală alianţă cu Uniunea Sovietică, dacă trupele ruseşti vor intra în România „ele nu vor pleca de la noi înainte de a ne sataniza, adică a ne bolşeviza. Consecinţele? Inutil a le discuta. (Din nefericire, profeţia lui Codreanu s-a împlinit!)În declaraţia din 30 noiembrie 1937, Codreanu a mărturisit orientarea sa pro-Axă: „Eu sunt pentru o politică externă a României alături de Roma şi Berlin, alături de statele Revoluţiilor Naţionale. În 48 de ore după biruinţa Mişcării Legionare, România va avea alianţă cu Roma şi Berlin.“ (Am trăit şi urmările acestei alianţe). În cugetul legionarilor aceste fraze au constituit ceea ce ei au denumit „Testamentul politic al Căpitanului“ (Corneliu Ciucanu). În consecinţă, el trebuia executat, lupta anticomunistă şi antisovietică va continua. Iată pe ce s-a bazat Hitler! Executorul „Testamentului“, Horia Sima, comandantul Mişcării Legionare, la 26 august 1944, a rostit la Radio Donau o proclamaţie către ţară prin care făcea un apel către „forţele vii ale neamului, legionari şi nelegionari“, de a forma „o nouă cruciadă anticomunistă“. În Germania, în 29 septembrie 1944, Horia Sima a anunţat constituirea Armatei Naţionale Române, care va lupta exclusiv împotriva armatei sovietice. Da, legionarii au fost hotărâţi să meargă până la capăt pentru a-şi dovedi ataşamentul faţă de căpitan, cu preţul vieţii. Hitler nu s-a înşelat. (va urma)

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.