În ce STADIU se află proiectul privind CONSTRUIREA UNUI NOU POD peste Mureș și FINALIZAREA CENTURII

În ce STADIU se află proiectul privind CONSTRUIREA UNUI NOU POD peste Mureș și FINALIZAREA CENTURII

Proiectul care vizează finalizarea şoselei de centură a municipiului Arad, inclusiv construirea unui pod nou peste râul Mureş, se află la transparență decizională.

Este vorba despre: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Modernizare DJ 709G, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de Centură Est Arad, UAT Arad, UAT Fântânele, UAT Vladimirescu, beneficiar: Consiliul Județean Arad inițiativa primarului.

Radu Drăgan, arhitect, spune că beneficiarii acestui drum vor fi arădenii, cât și locuitorii localităților învecinate pentru că pe de-o parte se scurtează legătura între cele două drumuri naționale, cât și faptul că o mare parte din tranzitul care se făcea pe teritoriul Aradului se va muta în această zonă. De asemenea, el susține că este posibil ca în 2023-2024 să fie dată în folosință noua centură.

„Suprafața de teren afectată va fi trecută în lista de proprietari afectați de culoarul Centurii de Est, elaborată de Search Corporation SRL. Suprafața exactă se va calcula după aprobarea documentației de urbanism faza PUZ și actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru investiție. Exproprierea se va face conform Legii nr. 255 din 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, republicată, cu modificările și completările ulterioare, valorile de expropriere se vor calcula conform art. 5 sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit având în vedere expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, raportul de evaluare fiind parte din documentația Studiu de Fezabilitate a investiției, ce se va actualiza după avizarea documentației faza PUZ”, se arată în proiect.

„Obiectul PUZ constă în rezolvarea problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona studiată vizând propunerea de modificare a folosinței parcelelor cuprinse în culoarul Centurii Est Arad, menționată mai sus, din terenuri având predominant categoria de folosință teren arabil în zone cu funcțiunea dominantă propusă de infrastructură, drum județean, pasaj peste calea ferată și Pod peste Mureș (U.A.T. Fântânele)”, se prevede în raportul de specialitate.

Până la data de 28.05.2020, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind aceste documente.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat începând cu data de 12.05.2020, pe pagina www.primariaarad.ro, sau la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5,între orele 10:00 –12:00 marțea și joia.

Cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi copii contra cost după aceste acte, care pot fi studiate şi pe site-ul Primăriei Arad, la adresa www.primariaarad.ro.

Foto: arhivă

Loading...
  1. ARADUL INCET ,INCET SE LEAGA DE JUDETELE VECINE CIUMA ROSIE NU VEDE CU OCHI BUNI ACESTE INVESTITII IN INFRASTRUCTURA.

    Raspunde
  2. Domnul Dragan este putin racit, are nasul infundat, si nu s-a inteles bine ce a zis. A spus 2093-2094.

    Raspunde

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.