În România, un CUIB DE BARZĂ este MUTAT prin Ordin de ministru. EXPLICAȚIA este HALUCINANTĂ!

În România, un CUIB DE BARZĂ este MUTAT prin Ordin de ministru. EXPLICAȚIA este HALUCINANTĂ!

Mutarea unui cuib de barză de pe un stâlp din Schitu Goleşti (județul Argeș) a generat o adevărată isterie în România. Berzele cauzau neplăceri proprietarului unei case din apropiere, așa încât, acesta s-a adresat organismelor competente să-i soluționeze cauza.

Acțiunea de mutare a cuibului de barză a generat, însă, o adevărată tevatură la nivel național. Pentru mutarea cu 600 de metri mai la vest a cuibului de barză a fost nevoie să se emită un Ordin de ministru pentru că aşa prevede Legea 49/2011 privind protecţia naturii, care transpune directivele Păsări şi Habitate ale Comisiei Europene.

Reprezentanţii Societăţii Ornitologice Române (SOR) fac lumina în acest caz, explicând că păsările sunt protejate prin lege, iar încălcarea ei este sancţionată cu amendă sau închisoare.

Conform legii, sunt interzise, printre altele, distrugerea sau perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere, creştere sau migraţie, a tuturor cuiburilor de păsări. Nerespectarea prevederilor legii constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă.

Astfel, după ce s-a emis un referat de aprobare asumat de Direcţia biodiversitate, la mai bine de două săptămâni, un aviz al Academiei Române, ambele având în vedere „procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatică”, în temeiul prevederilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, precum şi ale Hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, zeci de cetăţeni ai României şi-au pus minţile la contribuţie ca să mute cuibul de barză (Ciconia ciconia, mai exact) de pe un stâlp de electricitate pe altul… mai la vest cu 600 de metri, cum scrie în ordinul de ministru semnat de Graţiela Leocadia Gavrilescu, membru al PLR, partidul condus de Călin Popescu Tăriceanu.

Potrivit ordinului, „prin derogare de la prevederile art. 33 (…), se aprobă relocarea unui cuib de barză (Ciconia Ciconia) de pe raza localităţii Schitu Goleşti, la 600 de metri vest pe un stâlp de electricitate”, scrie în Monitorul Oficial.

Din document, mai aflăm că procesul relocării se va face cu specialişti. „Relocarea cuibului de barză se va face cu personal tehnic de specialitate”.

Mai mult, „În termen de 30 de zile de la data relocării, beneficiarul are obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de relocare un raport asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute”.

Iar după aceea, Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului trebuie să facă un alt raport, în cel mult 45 de zile de la aplicarea derogării, transmis la București, după care urmează „controlul aplicării derogării”, care se exercită de personal împuternicit.

Prin urmare mutarea cuibului din Schitu Goleşti care cauza neplăceri proprietarului casei din apropiere putea fi „rezolvată” doar aşa cum s-a procedat, susţin reprezentanţii SOR.

Iar statul român a demonstrat încă o dată cât este de abil în a soluţiona problemele poporului.

Foto: wikimedia.org

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.