Loc de muncă vacant la DDAC: Ce trebuie să conţină dosarul şi când are loc concursul

Loc de muncă vacant la DDAC: Ce trebuie să conţină dosarul şi când are loc concursul

Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară (DDAC) Arad a anunţat că organizează în data de  15.11.2016, la ora 10, proba scrisă, şi în data de 17.11.2016, tot la ora 10, proba  interviu, la sediul instituţiei din Arad, Calea Radnei  nr. 250, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad, după cum urmează:

Compartiment Gestionarea sistemelor informatice

Consilier – clasa I, grad profesional debutant  – studii superioare lungă durată în domeniul informatic

Cerinţe:

– Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea 188/1999-privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Cerinţe specifice ocupării funcţiei publice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul informatic,

– cunoştinţe de operare pe calculator/ programe pe calculator – nivel avansat

– abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: gândire critică şi analitică, capacitatea de a lucra eficient în echipă, creativitate şi iniţiativă în elaborarea unor documente, abilităţi de comunicare.

Concursul constă în:

  • selectarea dosarelor de înscriere – în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
  • proba scrisă – programată în data de 11.11.2016, ora 10;
  • interviul

Dosarele candidaţilor vor fi preluate de secretarul comisiei de concurs la sediul instituţiei până în data de 2.11.2016,  între orele 9 şi 12. Acestea vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din HG 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia, conţinutul dosarului de înscriere la concurs se afişează la sediul instituţiei (Calea Radnei, nr. 250)  şi pe site-ul instituţiei www. ddacarad.ro

Relaţii suplimentare se obţin de la sediul instituţiei- Compartimentul Resurse umane, telefon: 0257/220212 şi pe site-ul www.ddacarad.ro.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.