UPDATE/ Marius Sulincean: „PNL Arad sfidează legea, cetățenii acestui județ și orice dram de normalitate administrativă”

UPDATE/ Marius Sulincean: „PNL Arad sfidează legea, cetățenii acestui județ și orice dram de normalitate administrativă”

Consilierul județean Marius Sulincean afirmă că Marinel Cionca – despre care spune că este cel mai slab președinte din istoria CJA – îndemna PSD Arad, plin de sine, să numească cu subiect și predicat ilegalitățile pe care le-a comis în timpul mandatului său.

„Desigur că sunt prea multe pentru a fi enumerate rapid, dar o să ne concentrăm astăzi asupra a două puncte ce fac ca o serie de hotărâri ce afectează soarta arădenilor să fie de facto nule. Ne spunea chiar colegul de partid a lui Marinel, Adrian Țolea, cum stau de fapt lucrurile cu Sergiu Bîlcea cocoțat în fruntea ADI-SIGD în calitate de președinte. Iar pentru ca lucrurile să fie clare, conform actelor, primul preşedinte ales de membrii asociaţi a fost Iustin (Marinel) Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean Arad. Cum de altfel consemnează foarte corect și presa locală, numele acestuia apare, conform legii, şi la Judecătorie, deoarece, la fel ca în cazul oricărei asociaţii legal înregistrate în România, datele despre modificarea persoanelor desemnate ca şi organe de conducere pentru asociaţie trebuie să fie anunţate instanţei. Doar că Cionca decide să ignore în mod voit legea și îl desemnează ulterior, complet nelegitim și după ureche pe Sergiu Bîlcea drept președinte al ADI-SIGD. Ceea ce, urmând o logică elementară demonstrează nu numai ilegalitatea actului în sine ci și nulitatea tuturor deciziilor emise de Bîlcea în această calitate. Da, avem o problemă, una mare și gravă! Așadar, precum un cap încoronat, Marinel din Pecica, ordonă ca un suveran că locul lui Bîlcea este în fruntea ADI-SIGD, fără care cumva să supună la vot consilierilor județeni această hotărâre”, spune Sulincean.

„Nici o problemă, același Cionca ignoră în alte circumstanțe până și rezultatul votului explicit din plen și validează regulamentul de funcționare al Consiliului Județean fără ca majoritatea necesară să fie întrunită, adică două treimi cum era normal, conform legii. Vă las să apreciați dimensiunea acestei ilegalități, cât mai ales consecințele dezastruoase care decurg din nulitatea de drept a unor hotărâri de Consiliu ce funcționează după un regulament adoptat în mod șchiop. PNL Arad și liderii săi demonstrează prin astfel de acte că nesocotesc prevederile legale, sfidând cetățenii Aradului, consilierii din Opoziție și orice dram de normalitate administrativă”, apreciază Marius Sulincean, liderul grupului PSD-ALDE din Consiliul Județean Arad.

Replica reprezentanților Consiliului Județean Arad nu a întârziat să apară:

„Urmare a comunicatului de presă emis de consilierul județean Marius Sulincean (grupul PSD), în cursul acestei zile, cu privire la pretinse ilegalități în activitatea Consiliului Județean, Direcția Comunicare și Strategii a Consiliului Județean Arad face următoarele precizări:

1. Din informațiile pe care le deținem, niciunul dintre aspectele enunțate de consilierul județean Marius Sulincean NU reprezintă o ilegalitate.

2. Referitor la calitatea domnului Sergiu Bîlcea de președinte al ADI-SIGD.

Județul Arad, alături de celelalte unități administrativ-teritoriale din județ (municipiul Arad, orașele și comunele din județul Arad), face parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad. În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (8) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice  primarii unităților administrativ-teritoriale asociate și președinții consiliilor județene sunt reprezentanții comunelor, orașelor, municipiilor și județelor în adunările generale ale asociației, aceștia având posibilitatea, conform legii, să își delege, prin dispoziție, această calitate.

În acord cu prevederile legale invocate, prin art. 6 alin. (2) al Hotărârii Consiliului Județean Arad nr. 165/31.08.2016 s-a statuat că reprezentantul Unității Administrativ-Teritoriale Județul Arad în Adunarea Generală a Asociaților la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad este domnul Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad. 

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Arad nr. 800/07.12.2016, în baza art. 10 alin. (8) din Legea nr. 51/2006, domnul Iustin Cionca și-a delegat calitatea de reprezentant al U.A.T. Județul Arad în A.G.A. la ADI-SIGD domnului Sergiu Bîlcea, vicepreședinte al Consiliului Județean Arad.

Dispozițiile art. 10 alin. (8) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice prevăd în mod expres faptul că delegarea calității de reprezentant în adunările generale se face prin dispoziție (conform art. 106  alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale dispozițiile se emit de președintele consiliului județean). În sensul celor de mai sus, delegarea calității de reprezentant al U.A.T. Județul Arad în A.G.A. la ADI-SIGD nu trebuia supusă votului Consiliului Județean Arad.

Ulterior delegării calității de reprezentant al U.A.T. Județul Arad în AGA la ADI-SIGD domnului Sergiu Bîlcea, prin Hotărârea nr. 66/21.12.2016 a Adunării Generale a Asociației, acesta a fost desemnat ca președinte al Asociației, respectiv al Consiliului Director al Asociației. 

3. Referitor la regulamentul de funcționare al Consiliului Județean Arad, facem precizarea că acest a fost votat în condițiile legii, iar Prefectura Arad nu l-a atacat în Contencios Administrativ, în consecință a considerat, pe bună dreptate, că întrunește toate elementele de legalitate.

4. Referitor la aprecierile de ordin juridic formulate de consilierul județean Marius Sulincean, asigurăm opinia publică arădeană că hotărârile Consiliului Județean Arad sunt elaborate de juriști. Ele sunt vizate de legalitate de profesioniști competenți din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Arad, în baza legii și nu a unor interpretări personale. Domnul consilier județean Marius Sulincean a primit toate explicațiile referitoare la activitatea Consiliului Județean Arad și cadrul legal al hotărârilor Consiliului Județean Arad, ori de câte ori le-a solicitat aparatului de specialitate.”

 

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.