Municipiul Arad are un EXCEDENT BUGETAR URIAȘ! Pe ce va CHELTUI Primăria banii care ar fi trebuit INVESTIȚI în timpul anului

Municipiul Arad are un EXCEDENT BUGETAR URIAȘ! Pe ce va CHELTUI Primăria banii care ar fi trebuit INVESTIȚI în timpul anului

Consilierii locali ai municipiului Arad vor vota vineri, în cadrul ședinței publice ordinare, obiectivele pe care va cheltui Primăria excedentul bugetar uriaș care a rămas pe anul 2020.

Excedentul bugetar al municipiului Arad este în sumă de 59.981.394,48 de lei.

Potrivit proiectului de hotărâre privind modificarea repartizării excedentului bugetar, acești bani vor fi alocați pentru investiții publice, și anume: investiții din depozite speciale pentru construcţii de locuinţe, cheltuieli de dezvoltare din disponibilul taxelor speciale, acoperirea unor goluri temporare de casă din taxe speciale la secţiunea de funcţionare, investiții publice cu finanţare din transferuri interne și alte facilităţi şi instrumente postaderare, precum prefinanțarea Proiectului „Oraşe Europene Tinere, Accesibile şi Sustenabile II (acronim EASY TOWNS II)” și a Proiectului „SPROUT- Răspuns Politic Durabil pentru Tranziţia la Mobilitate Urbană”.

Mai jos redăm repartizarea pe obiective şi cheltuieli de investiţii, conform proiectului de hotărâre:

Denumirea capitolelor bugetare, denumirea obiectivelor de investiţii sau a cheltuielilor Alin.
Buget local Taxe speciale
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE * 120,000.00 120,000.00 0.00
100,000.00 100,000.00 0.00
1.Refuncționalizare spații birouri pentru Direcția Venituri (HCLM nr.144/2018) 71.01.01 120,000.00 120,000.00 0.00
100,000.00 100,000.00 0.00
C. ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI ALTE CHELTUIELI * 1,420,000.00 0.00 1,420,000.00
0.00 0.00 0.00
1. Dotări ale Serviciului Stare Civilă cu maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 105,000.00 0.00 105,000.00
0.00 0.00 0.00
2. Dotări ale Serviciului Stare Civilă cu mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 37,000.00 0.00 37,000.00
0.00 0.00 0.00
3. Dotări ale Serviciului Transport Local, Autorizare Activităţi Economice cu maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 30,000.00 0.00 30,000.00
0.00 0.00 0.00
4. Dotări ale Direcției Venituri cu maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 660,000.00 0.00 660,000.00
0.00 0.00 0.00
5.Dotări ale Direcţiei Venituri cu mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 80,000.00 0.00 80,000.00
0.00 0.00 0.00
6.Dotări ale Direcţiei Venituri cu alte active fixe 71.01.30 362,000.00 0.00 362,000.00
0.00 0.00 0.00
7. Dotări ale Serviciului Autorizări Construcții cu maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 53,000.00 0.00 53,000.00
0.00 0.00 0.00
8. Dotări ale Serviciului Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente cu maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 57,000.00 0.00 57,000.00
0.00 0.00 0.00
9. Dotări ale Serviciului Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții cu maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 36,000.00 0.00 36,000.00
0.00 0.00 0.00
54.02 Alte servicii publice generale, total din care: * 786,000.00 722,000.00 64,000.00
530,000.00 530,000.00 0.00
Subcapitolul 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor * 64,000.00 0.00 64,000.00
0.00 0.00 0.00
C. ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI ALTE CHELTUIELI * 64,000.00 0.00 64,000.00
0.00 0.00 0.00
1. Dotări ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor cu maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 40,000.00 0.00 40,000.00
0.00 0.00 0.00
2. Dotări ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 24,000.00 0.00 24,000.00
0.00 0.00 0.00
Subcapitolul 54.02.50 Alte servicii publice generale * 722,000.00 722,000.00 0.00
530,000.00 530,000.00 0.00
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE * 722,000.00 722,000.00 0.00
530,000.00 530,000.00 0.00
1. Reabilitare clădire spații comerciale str. Ioan Rusu Șirianu (HCLM NR. 308/2018) 71.01.01 722,000.00 722,000.00 0.00
530,000.00 530,000.00 0.00
65.02 Învăţământ, total din care: * 755,000.00 755,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Paragraful 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior * 555,000.00 555,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE * 555,000.00 555,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1.Reabilitare clădire Colegiul Naţional ”Elena Ghiba Birta” Arad (HCLM NR. 302/2017) 71.01.01 316,000.00 316,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2. Reabilitare clădire Colegiul Economic Arad (HCLM NR. 167/2019) 71.01.01 239,000.00 239,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Paragraful 65.02.11.30 Alte servicii auxiliare * 200,000.00 200,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
C. ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI ALTE CHELTUIELI * 200,000.00 200,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1. Achiziție și montaj container cu destinație de cantină la Colegiul Csiky Gergely Arad 71.01.01 200,000.00 200,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
66.02 Sănătate, total din care: * 500,000.00 500,000.00 0.00
500,000.00 500,000.00 0.00
Paragraful 66.02.06.01 Spitale generale * 500,000.00 500,000.00 0.00
500,000.00 500,000.00 0.00
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE * 500,000.00 500,000.00 0.00
500,000.00 500,000.00 0.00
1.RK – Reabilitare fațade clădire ORL,  Oftalmologie, Oncologie, Dermatologie  (HCLM NR.319/2018) 71.03 500,000.00 500,000.00 0.00
500,000.00 500,000.00 0.00
67.02 Cultură, recreere şi religie, total din care: * 17,570,000.00 17,570,000.00 0.00
14,248,000.00 14,248,000.00 0.00
Paragraful 67.02.05.03  Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement * 17,500,000.00 17,500,000.00 0.00
14,178,000.00 14,178,000.00 0.00
Baze sportive * 16,778,000.00 16,778,000.00 0.00
13,778,000.00 13,778,000.00 0.00
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE * 16,778,000.00 16,778,000.00 0.00
13,778,000.00 13,778,000.00 0.00
1.Mărirea capacității peluzelor stadionului UTA- modificări și completări (HCLM NR.588/2019) 71.01.01 16,000,000.00 16,000,000.00 0.00
13,000,000.00 13,000,000.00 0.00
2. Lucrări de amenajare gazon, instalaţie de încălzire şi instalaţie de irigare Stadionul UTA (HCLM NR.387/2015) 71.01.01 778,000.00 778,000.00 0.00
778,000.00 778,000.00 0.00
Amenajări terenuri de sport, parcuri şi zone de agrement * 722,000.00 722,000.00 0.00
400,000.00 400,000.00 0.00
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE * 500,000.00 500,000.00 0.00
400,000.00 400,000.00 0.00
1.Gazon și instalație de irigat spații verzi în Municipiul Arad (HCLM Arad nr. 147/2017) 71.01.01 500,000.00 500,000.00 0.00
400,000.00 400,000.00 0.00
C. ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI ALTE CHELTUIELI * 222,000.00 222,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1. SF -Amenajare loc de joacă și teren de sport în Parcul Gai 71.01.01 37,000.00 37,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2. Achiziție elemente de joacă pentru Parcul Copiilor-Țara Piticilor 71.01.03 135,000.00 135,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
3. Analiză de risc pentru proiectul “Revitalizare strada Mărului și amenajare ca zonă de agrement’ 71.01.30 25,000.00 25,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
4. Analiză de risc pentru proiectul “Reconversia funcțională și revitalizarea terenului din zona Micalaca 300 și transformarea lui în zonă de agrement și petrecere a timpului liber” 71.01.30 25,000.00 25,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Subcapitolul 67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei * 70,000.00 70,000.00 0.00
70,000.00 70,000.00 0.00
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE * 70,000.00 70,000.00 0.00
70,000.00 70,000.00 0.00
1. Amenajare Piaţa de lemne str.Poetului Arad (HCLM NR.306/2017) 71.01.01 70,000.00 70,000.00 0.00
70,000.00 70,000.00 0.00
70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, total din care: * 10,380,219.60 10,372,000.00 0.00
8,550,000.00 8,550,000.00 0.00
Paragraful 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe * 908,219.60 900,000.00 0.00
825,000.00 825,000.00 0.00
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE * 908,219.60 900,000.00 0.00
825,000.00 825,000.00 0.00
1. Bloc de locuinţe sociale pe structură metalică – str. Tarafului FN (2 blocuri) (HCLM NR.376/2014) 71.01.01 908,219.60 900,000.00 0.00
825,000.00 825,000.00 0.00
Subcapitolul 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale * 9,472,000.00 9,472,000.00 0.00
7,725,000.00 7,725,000.00 0.00
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE * 9,470,000.00 9,470,000.00 0.00
7,725,000.00 7,725,000.00 0.00
1.Regenerarea urbană a spaţiilor din zona blocurilor de locuinţe din cartierele Alfa, Faleza Mureş, Confecţii, Micălaca, Vlaicu şi Centru, inclusiv zona protejată din municipiul Arad
(HCLM NR. 378/2014)
71.01.01 9,270,000.00 9,270,000.00 0.00
7,725,000.00 7,725,000.00 0.00
2. Asigurarea de utilități (apă, canal) și drumuri în Zona Industrială Nord Municipiul Arad – Extindere (HCLM NR.235/2019) 71.01.01 200,000.00 200,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
C. ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI ALTE CHELTUIELI * 2,000.00 2,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1.Fond de cooperare tehnică – TVA – ”Introducerea unei politici integrate privind parcarea, reglementarea și prețurile stabilite în acest sens”, conexe obiectivului ”Regenerarea urbană a spaţiilor din zona blocurilor de locuinţe din cartierele Alfa, Faleza Mureş, Confecţii, Micălaca, Vlaicu şi Centru, inclusiv zona protejată din municipiul Arad (HCLM NR. 378/2014)” 71.01.01 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2. Fond de cooperare tehnică TVA -”Participarea Municipalității în cadrul Programului de Testare a Transportului  Urban” conexe obiectivului ”Regenerarea urbană a spaţiilor din zona blocurilor de locuinţe din cartierele Alfa, Faleza Mureş, Confecţii, Micălaca, Vlaicu şi Centru, inclusiv zona protejată din municipiul Arad (HCLM NR. 378/2014)” 71.01.01 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
3 SF – Amenajare totem inscripționat Arad și ceas stradal 71.01.01 2,000.00 2,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
74.02 Protecţia mediului, total din care: * 712,000.00 712,000.00 0.00
490,000.00 490,000.00 0.00
Subcapitolul 74.02.06 Canalizarea şi tratarea apelor reziduale * 712,000.00 712,000.00 0.00
490,000.00 490,000.00 0.00
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE * 712,000.00 712,000.00 0.00
490,000.00 490,000.00 0.00
1.Reabilitare canalizare pluvială Pasaj Voinicilor (HCLM NR.493/2018) 71.01.01 355,000.00 355,000.00 0.00
220,000.00 220,000.00 0.00
2.Canalizare menajeră str. Șelimbăr și str.Ghica Vodă Arad  (HCLM NR. 467/2019) 71.01.01 240,000.00 240,000.00 0.00
220,000.00 220,000.00 0.00
3.Reabiilitarea sistemului de canalizare pluvială Micalaca 300 SP 5  (HCLM NR. 256/2020) 71.01.01 117,000.00 117,000.00 0.00
50,000.00 50,000.00 0.00
81.02 Combustibil şi energie, total din care: * 8,426,198.84 8,426,198.84 0.00
6,572,000.00 6,572,000.00 0.00
Subcapitolul 81.02.06 Energie termică * 232,000.00 232,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
C. ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI ALTE CHELTUIELI * 232,000.00 232,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1. SF – Instalarea unei unităţi de producere combinată de căldură şi energie  la SC CET Hidrocarburi SA Arad 71.01.01 127,000.00 127,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2. DALI- Modificarea rețelei supraterane de agent termic primar DN 400 aferentă zonei Pasaj Miorița și Pasaj Genesis 71.01.01 5,000.00 5,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
3. DALI – Înlocuire cazane pe gaz SC CET Hidrocarburi SA Arad 71.01.01 100,000.00 100,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Subcapitolul 81.02.50 Alte cheltuieli privind combustibilii și energia * 8,194,198.84 8,194,198.84 0.00
6,572,000.00 6,572,000.00 0.00
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE * 8,194,198.84 8,194,198.84 0.00
6,572,000.00 6,572,000.00 0.00
1.Termoficare în Arad -Reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice și transformarea punctului termic din cartierul Aradul Nou (HCLM NR.444/2016) 71.01.01 8,194,198.84 8,194,198.84 0.00
6,572,000.00 6,572,000.00 0.00
84.02 Transporturi, total din care: * 13,640,000.00 13,635,000.00 5,000.00
4,220,000.00 4,220,000.00 0.00
Paragraful 84.02.03.01 Drumuri şi poduri * 3,430,000.00 3,430,000.00 0.00
3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE * 3,400,000.00 3,400,000.00 0.00
3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
1.Amenajare legătură rutieră între strada Cometei și Centura Nord -Arad (HCLM NR.269/2017) 71.01.01 1,400,000.00 1,400,000.00 0.00
1,300,000.00 1,300,000.00 0.00
2.Reparaţii capitale podul Decebal peste Râul Mureş în municipiul Arad (HCLM NR.225/2016) 71.03 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00
1,700,000.00 1,700,000.00 0.00
C. ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI ALTE CHELTUIELI * 30,000.00 30,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1. SF -Amenajare pod pietonal acces la Insula Mureş 71.01.01 30,000.00 30,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Paragraful 84.02.03.02 Transport în comun * 7,155,000.00 7,155,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE * 126,000.00 126,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1. Amenajare staţii de autobuz în municipiul Arad (HCLM NR.107/2019) 71.01.01 126,000.00 126,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
B. LUCRĂRI NOI * 331,000.00 331,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1.Refacţie linie cale tramvai şi a reţelei aeriene de contact aferente în Municipiul Arad – tronson II – str. Făt Frumos -bucla Făt Frumos 71.01.01 331,000.00 331,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
C. ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI ALTE CHELTUIELI * 6,698,000.00 6,698,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1. Achiziție de material rulant electric – tramvaie (HCLM NR.265/2018) 71.01.02 6,681,000.00 6,681,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2.Transport urban în municipiul Arad-etapa a III-a: TVA pentru consultanţă tehnică sistem e-ticketing 71.01.30 17,000.00 17,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Paragraful 84.02.03.03 Străzi * 3,050,000.00 3,050,000.00 0.00
1,220,000.00 1,220,000.00 0.00
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE * 3,050,000.00 3,050,000.00 0.00
1,220,000.00 1,220,000.00 0.00
1.Reabilitare străzi în municipiul Arad -etapa a II A (HCLM NR. 482/2016) 71.01.01 3,050,000.00 3,050,000.00 0.00
1,220,000.00 1,220,000.00 0.00
Subcapitolul 84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor * 5,000.00 0.00 5,000.00
0.00 0.00 0.00
C. ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI ALTE CHELTUIELI * 5,000.00 0.00 5,000.00
0.00 0.00 0.00
1.Dotări ale Serviciului Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre cu maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 5,000.00 0.00 5,000.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL PE ALINEATE BUGETARE: * 54,309,418.44 52,812,198.84 1,489,000.00
TOTAL Construcţii 71.01.01 43,437,418.44 43,429,198.84 0.00
TOTAL Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 7,667,000.00 6,681,000.00 986,000.00
TOTAL Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 276,000.00 135,000.00 141,000.00
TOTAL Alte active fixe 71.01.30 429,000.00 67,000.00 362,000.00
TOTAL Reparaţii capitale aferente activelor fixe 71.03 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00
Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.