Noi cursuri postuniversitare la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Noi cursuri postuniversitare la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” (UAV) din Arad propune cinci cursuri postuniversitare pentru cei care doresc să se specializeze în domeniul economic.

Este vorba despre „Administrarea afacerilor în turism și industria ospitalității” (10 + 3 credite), „ Expertiza contabilă și consultanță fiscală” (10 + 3 credite), „Finanțe manageriale în contextul internaționalizării afacerilor” (8 + 3 credite), „Tehnica operațiunilor financiar-bancare” (8 + 3 credite) și „Managementul resurselor umane și leadership, 90 ore didactice” (10 + 3 credite).

Toate cele cinci cursuri se vor derula pe parcursul a 90 de ore.

Cei care doresc să se înscrie o pot face în perioada 15 februarie – 1 martie 2016, la secretariatul Facultății de Știinte Economice din clădirea de pe Bd. Revoluției nr. 77, de luni până vineri între orele 9 și 15.  Nu se percepe taxă de înscriere.

„Ne bucurăm că putem oferi celor care doresc să se specializeze aceste cursuri în cadrul Facultății de Științe Economice. Cursurile postuniversitare reprezintă oportunități de specializare accesibile oricărui absolvent de studii superioare, indiferent de vârstă. Îi așteptăm pe cei care doresc să se specializeze pe unul din aceste domenii”, a declarat prof. univ. dr. Ramona Lile, rectorul UAV.

Înscrierea candidaților

Dosarele candidaților trebuie să conțină următoarele documente: cerere tip de înscriere, diploma de licență în original spre certificare și copie a diplomei de licență și a foii matricole (a suplimentului la diploma), certificat de naștere în original spre certificare și o copie  a acestuia, certificat de căsătorie în original spre certificare (unde este cazul) și o copie a acestuia, adeverința medicală tip eliberată de către cabinetele medicale sau de către medicul de familie care să ateste că solicitantul este apt pentru profilul la care candidează.

Costul unui curs este de 900 de lei iar admiterea se va efectua pe baza analizei dosarelor.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.