NOI TAXE pe spatele arădenilor! Ce le PREGĂTEȘTE Primăria

NOI TAXE pe spatele arădenilor! Ce le PREGĂTEȘTE Primăria

Primăria anunță arădenii că vor avea de plătit noi taxe. Acestea sunt prevăzute într-un proiect de hotărâre aflat la transparență decizională.

Potrivit raportului de specialitate, este vorba despre instituirea unor taxe speciale pentru verificarea documentației depuse în vederea obținerii Acordului privind racordul la rețelele tehnico – edilitare, verificarea documentației
depuse în vederea obținerii Autorizației privind racordul la rețelele tehnico -edilitare, verificarea
documentației depuse în vederea obținerii Avizului de intervenție, verificarea Registrului de Spații Verzi și obținerea avizelor de la deținătorii de utilități.

„Prin aprobarea Regulamentului mai sus menționat se solicită achitarea unor taxe pentru verificarea documentațiilor depuse, documentații care sunt ample, greu de realizat și pentru care există necesitatea consultării deținătorilor de utilități și a Registrului de Spații Verzi”, se arată în proiect.

Cuantumul taxelor este:
1. Taxa specială aferentă verificării documentației depuse în vederea obținerii Acordului privind
racordul la rețelele tehnico-edilitare, în cuantum de 100 lei pentru anul 2020;
2. Taxa specială aferentă verificării documentației depuse în vederea obținerii Autorizației privind
racordul la rețelele tehnico -edilitare, în cuantum de 100 lei pentru anul 2020;
3. Taxa specială aferentă verificării documentației depuse în vederea obținerii Avizului de
intervenție, în cuantum de 100 lei pentru anul 2020;
4. Taxa specială pentru eliberarea Certificatului de agrement, în cuantum de 100 lei pentru anul
2020;
5. Taxa specială pentru obținerea avizelor de la deținătorii de utilități, în cuantum de 10 lei + taxa
avizatorului pentru anul 2020.

„Taxele speciale prevăzute mai sus se datorează de către solicitanții acordurilor, avizelor și autorizațiilor emise conform Regulamentului din anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. / , se achită anticipat odată cu depunerea documentațiilor, la casieriile Primăriei Municipiului Arad și se fac venit la bugetul local al municipiului Arad. Veniturile obținute din încasarea taxelor speciale prevăzute la pct.1, 2 și 3 vor fi utilizate pentru achiziționarea de dotări, materiale și servicii, precum și instruirea profesională a funcționarilor din cadrul Direcției Edilitare -Serviciul Întreținere și Reparții Căi de Comunicații Terestre și Biroul Spații Verzi, Mediu. Veniturile obținute din încasarea taxei speciale prevăzute la pct.4 vor fi utilizate pentru achiziționarea de dotări, materiale și servicii, precum și instruirea profesională a funcționarilor din cadrul Direcției Edilitare -Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre. Veniturile obținute din încasarea taxei speciale prevăzute la pct.5 vor fi utilizate pentru achiziționarea de dotări, materiale și servicii, precum și instruirea profesională a funcționarilor din cadrul Arhitectului Șef – Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente”, prevede proiectul de hotărâre.

Începând cu data de luni, 09.03.2020, la intrarea în Primăria Municipiului Arad, sunt afişate următoarele documente privind: Proiect de hotărâre privind instituirea unor taxe – inițiativa primarului.

Până la data de 26.03.2020, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind aceste documente.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate începând cu data de 10.03.2020, între orele 8,00 – 18,00 Luni – Joi şi 08:00-16:00 Vineri, la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5.

Cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi copii contra cost după aceste acte, care pot fi studiate şi pe site-ul Primăriei Arad, la adresa www.primariaarad.ro.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.