O nouă echipă de prorectori la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. Ce îşi propune aceasta

O nouă echipă de prorectori la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. Ce îşi propune aceasta

Noua echipă de prorectori a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad şi-a prezentat, într-o conferinţă de presă, planurile pentru următoarea perioadă.

Cei trei, conf. univ. dr. Codruţa Stoica, conf. univ. dr. ing Alexandru Popa şi conf. univ. dr. Păstorel Gaşpar au punctat priorităţile mandatului.

„Activitatea de cercetare este una din cele mai importante domenii ale vieţii universitare, dacă vrem să fim vizibili în lumea academică este obligatoriu să dovedim că avem rezultate notabile în planul cercetării ştiinţifice”, a precizat Codruţa Stoica, prorector privind cercetarea ştiinţifică.

Pentru prorectorul privind procesul de învăţământ şi asigurarea calităţii, conf. univ. dr. Alexandru Popa, priorităţile momentului sunt admiterea, examenele de finalizare a studiilor şi evaluarea ARACIS. „Creşterea calităţii la nivel instituţional, dezvoltarea relaţiilor cu mediul economic, adaptarea planului de învăţământ şi a fişelor disciplinelor la solicitările pieţei muncii sunt doar câteva din obiectivele acestui mandat”, a declarat Alexandru Popa.

Pentru creşterea vizibilităţii pe plan internaţional strategia UAV, în viziunea prorectorului privind transparenţa academică şi relaţiile internaţionale, Păstorel Gaşpar, ţintele sunt „consolidarea parteneriatele deja existente cu universităţi din ţările europene şi non UE dar şi dezvoltarea de noi parteneriate care să permită schimburi de studenţi şi cadre didactice, derularea unor proiecte comune precum şi creşterea vizibilităţii UAV în plan internaţional”.

Iată care sunt motivele pentru care cei trei au fost numiţi în aceste funcţii de actualul rector, prof. univ. dr. Ramona Lile: „Am mare încredere în puterea lor de muncă, în profesionalismul lor, în devotamentul faţă de universitatea noastră şi ştiu că vom face treabă bună. Va fi mult de muncă şi în continuare dar am convingerea că împreună cu noua echipă, cu sprijinul Senatulu şi al Consiliului de Administraţie vom reuşi să păstrăm şi să consolidăm poziţia Universităţii «Aurel Vlaicu» din Arad în plan regional şi să urcăm în clasamentele la nivel naţional şi internaţional”.

  1. Respect prof. Gașpar!

    Raspunde

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.