OBLIGATIVITATE cu TERMEN LIMITĂ pentru firme, persoane fizice, asociații și alte entități

OBLIGATIVITATE cu TERMEN LIMITĂ pentru firme, persoane fizice, asociații și alte entități

Finanțele Publice informează că, începând din 1 martie 2022, transmiterea documentelor de către persoanele juridice, asocierile şi alte entități fără personalitate juridică, PFA-urile, profesiile liberale, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale se va face, exclusiv, prin intermediul Spațiul Privat Virtual (SPV).„În situația în care contribuabilii/plătitorii nu își îndeplinesc obligația comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță a cererilor, înscrisurilor sau oricăror altor documente, iar acestea sunt depuse la organul fiscal central în format letric, nu vor fi luate în considerare, urmând ca acesta să notifice contribuabilii/plătitorii cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță.
Recomandăm contribuabililor să întreprindă demersurile necesare pentru înregistrarea în Spațiul Privat Virtual până la data de 01 martie 2022, dată după care comunicarea cu organul fiscal se va face exclusiv online, pentru a nu risca eventualele efecte negative care pot apărea dacă un document trebuie depus sau înscris într-un anumit termen, iar acest lucru se realizează fizic şi nu prin SPV (prescrierea unui drept, pierderea dreptului de a beneficia de o facilitate fiscală, apariția unor amenzi, etc.)”
, transmite Direcția Generală a Finanțelor Publice.

De remarcat, că Serviciul on-line Spațiul Privat Virtual este un serviciu gratuit, disponibil 24 h/24 h, 7 zile/7 zile şi care pune la dispoziția contribuabililor acte administrative, precum şi alte documente, emise automat sau la cerere. La rândul lor, contribuabilii pot transmite organului fiscal, prin intermediul SPV, declarații fiscale, precum şi diverse cereri sau sesizări.


Înregistrarea în Spațiul Privat Virtual se efectuează direct pe https://pfinternet.anaf.ro  sau pe www.anaf.ro  în secțiunea Spațiul Privat Virtual, rubrica „Înregistrare Utilizatori Persoane Fizice şi Juridice”, cu ajutorul unui user şi a unei parole pentru persoanele fizice sau cu certificate calificate pentru persoanele juridice și alte entităţi fără personalitate juridică. În situația în care contribuabilii dețin un certificat digital calificat înregistrat pe site-ul ANAF, autentificarea în Spațiul Privat Virtual se face cu ajutorul acestuia.


Informații suplimentare se pot obține:
– prin Formularul Unic de Contact aferent link-ului:
https://www.anaf.ro/asistpublic/;
– telefonic , apelând Call Center-ul de asistență al ANAF, la nr. 031.403.91.60 la structurile de asistență pentru contribuabili, din cadrul unităților fiscale teritoriale;
– telefonic, la numerele de telefon aferente unităţilor fiscale teritoriale.

Loading...
  1. […] post OBLIGATIVITATE cu TERMEN LIMITĂ pentru firme, persoane fizice, asociații și alte entități appeared first on […]

    Raspunde

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.