Primii la obligații, ultimii la drepturi! Protest al grefierilor arădeni (FOTO)

Primii la obligații, ultimii la drepturi! Protest al grefierilor arădeni (FOTO)

Grefierii arădeni s-au alăturat colegilor lor din țară și au protestat împotriva Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pe care o acuză că achită discreționar drepturile salariale și ignoră hotărârile judecătorești definitive prin care acestora li se recunosc salariile restante.

Revendicările grefierilor vizează:

  • plata integrală a salariilor înaintea oricăror obligaţii băneşti ale angajatorilor;
  • achitarea integrală a salariilor recunoscute prin hotărâri judecătoreşti definitive şi acordate prin actele administrative emise în anul 2023, aferente lunii noiembrie 2023, astfel cum procedează Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru aparatul propriu;
  • prevederea şi asigurarea în bugetul pentru anul 2024 a sumelor necesare pentru: achitarea integrală, în continuare, a salariilor recunoscute prin hotărâri judecătoreşti definitive şi acordate prin actele administrative emise în anul 2023 şi achitarea drepturilor salariale restante aferente lunilor aprilie – octombrie 2023, inclusiv, astfel cum au fost recunoscute prin hotărâri judecătoreşti definitive şi acordate prin administrative emise în anul 2023;
  • asigurarea resurselor materiale necesare funcţionării în condiţii normale a instanţelor judecătoreşti. emiterea unui îndrumar către ordonatorii secundari şi terţiari de credite pentru uniformizarea modului de eliberare a adeverinţelor necesare în vederea stabilirii dreptului la pensie al personalului auxiliar de specialitate;
  • emiterea unui îndrumar către ordonatorii secundari de credite (curţile de apel) pentru uniformizarea, la nivel naţional, a salariilor de bază/indemnizaţiilor brute lunare prin respectarea prevederilor Deciziei Curţii Constituţionale a României nr. 794/2016 iniţierea negocierii colective în vederea încheierii contractului colectiv de muncă la nivel de sector de negociere colectivă – Justiţie, pentru personalul auxiliar de specialitate, conex şi contractual din cadrul instanţelor judecătoreşti.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.