RĂSPUNDERE CIVILĂ sau DOSAR PENAL pentru asociațiile de proprietari care NU RESPECTĂ aceste REGULI

RĂSPUNDERE CIVILĂ sau DOSAR PENAL pentru asociațiile de proprietari care NU RESPECTĂ aceste REGULI

Direcția Generală Poliția Locală Arad a inițiat o campanie de informare a asociațiilor de proprietari cu privire la obligațiile cetățenilor, respectiv ale responsabililor cărților de imobil, prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă nr.97/2005, privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români.

În acest sens, polițiștii locali cu atribuții de evidența persoanelor vor distribui administratorilor condominiilor informații privind obligațiile cetățenilor referitoare la:

– solicitarea adresată serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor pentru înscrierea domiciliului/reședinței în cartea de identitate;

– procedura înscrierii domiciliului/reședinței în cartea de imobil.

Conform art. 19 din actul normativ menționat, în cazul schimbării domiciliului, titularul actului de identitate sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unei noi cărți de identitate, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului. Totodată, art. 39 prevede că, „persoanele care își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința sunt obligate să ceară înscrierea în cartea de imobil la noua locuință în termen de 15 zile de la mutare. Persoanele care locuiesc în imobil sunt obligate să prezinte actul de identitate responsabilului cărții de imobil, la solicitarea acestuia, pentru actualizarea cărții de imobil”.

Responsabilul cărții de imobil are obligația să înscrie, pe baza actului de identitate, persoanele care domiciliază sau au reședința în imobilul respectiv. Încălcarea acestor dispoziții atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravențională sau penală a persoanelor vinovate, informează DGPL Arad.

 

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.