PRIMIM SPRE PUBLICARE: Reducerea cotei de TVA – o necesitate a politicii economice

PRIMIM SPRE PUBLICARE: Reducerea cotei de TVA – o necesitate a politicii economice

Alexandru Vlasiu (foto), vicepreședinte al ALDE Arad și coordonator al departamentului Buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, dorește să precizeze câteva aspecte privitoare la măsurile fiscale pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie de TVA.

În Monitorul Oficial nr 854 din 09 octombrie 2018 a fost publicată OUG 89/2018 privind  unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprinde și aplicarea  cotei de TVA de 5% pentru anumite servicii de la data de 1 noiembrie 2018.

Astfel începând cu 1 noiembrie 2018 se aplică cota de 5% pentru următoarele servicii :

  • serviciile constând în permiterea accesului la bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative ale căror activităti sunt încadrate la codurile CAEN; 9321 și 9329, potrivit Clasificării activităților din economia națională – CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007;
    • cazareaîn cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
    • serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10.

Măsura de modificare a cotei de TVA  de la 19% la 5% pentru serviciile constând în permiterea accesului la bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative este salutară, întrucât țara noastră are un potențial însemnat de dezvoltare a acestora, mai ales că aceste activități au beneficiat de realizarea unor investiții substanțiale în ultima perioadă , finalizate prin apariția mai multor parcuri de distracție în diferite regiuni ale țării.

Reducerea cotei de TVA de la 9% la 5% pentru cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping  ar trebui să reprezinte o masură pentru aducerea la suprafață a veniturilor nedeclarate și, prin urmare, plata TVA de către agenții economici. Un efect direct al acestei măsuri pentru afacerile din domeniu ar consta în posibilitatea de reducere a tarifelor brute practicate, ceea ce ar determina creșterea gradului de ocupare a unităților de cazare. Surplusul de venit realizat (rezultat din diferența de cotă de TVA)  ar putea fi utilizat pentru realizarea unor investiții suplimentare în afacerea respectivă sau pentru creșterea nivelului de salarizare al angajaților.

Agenții economici din domeniul serviciilor de restaurant și de catering vor putea să aplice cota redusă de TVA de 5%, dacă demonstrează că prestează o gamă mai largă de servicii, nu doar furnizează mâncare . Spre exemplu un agent economic care livrează mâncare la domiciliu, dar nu pune la dispoziție un spațiu pentru consum și nu oferă servicii conexe (servire la masă ) nu va putea aplica TVA de 5% . Așadar, mâncarea comandată și livrată la domiciliu va fi supusă unui TVA de  9% spre deosebire de mâncarea pe care o servim la restaurant pentru care se va aplica TVA de 5%.

De asemenea, cu această ocazie toate entitățile economice care desfășoară activitățile enumerate anterior și care fac obiectul în materie de aplicare a cotei de 5% trebuie să verifice dacă casele de marcat au definită această cotă. În cazul în care nu este definită această cotă , este necesar să contacteze partenerii autorizați din domeniul caselor de marcat care asigură service-ul și asistența corespunzătoare.

Consider că aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru serviciile constând în permiterea accesului la bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative, servicii de cazare, restaurant și catering constituie o măsură de natură a contribui în mod esențial la reducerea evaziunii fiscale, la crearea unui climat competitiv adecvat și mai ales o măsură prin care anumite bunuri și servicii devin mai accesibile pentru întreaga populație.

Dr. Alexandru Vlasiu

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.