Rezultate DEZASTRUOASE la simularea EVALUĂRII NAȚIONALE

Rezultate DEZASTRUOASE la simularea EVALUĂRII NAȚIONALE

Rezultatele la simularea examenelor naţionale au fost afișate astăzi, un număr foarte mare de elevi nereușind să obțină nici măcar media 5.

Potrivit datelor furnizate de reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad, în județul nostru procentele de promovabilitate pe clase și discipline de examen sunt următoarele:

Clasa a VII a

Limba română: 60,70%

Matematică: 32,26%

Limba maternă: 76,43%

Clasa a VIII a

Limba română:  64,63%

Matematică: 28,61%

Limba maternă: 81,18%

În ceea ce privește topul notelor la Matematică și la Limba Română, atât la clasa a VII-a cât și la clasa a VIII-a, cele mai multe au fost între 1 și 4,99. La clasa a VII-a, doi elevi au reușit să obțină nota 10 la Matematică iar la clasa a VIII-a un elev a obținut nota 10 la Limba Română, altul la Limba Maternă și 3 la Matematică.

Rezultatele obţinute de elevi la probele de simulare a Evaluarii Naționale vor fi  analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare. În urma analizei rezultatelor, unităţile de învăţământ vor transmite un raport către Inspectoratul Școlar Județean Arad, incluzând un plan de acţiune care cuprinde măsuri de remediere.

Unităţile de învăţământ care au obţinut rezultate nesatisfăcătoare  vor fi monitorizate şi îndrumate de către Inspectoratul Școlar Județean, în vederea creşterii calităţii educaţiei.

Printre măsurile avute în vedere de ISJ Arad pentru îmbunătățirea rezultatelor elevilor, menționăm:

– monitorizarea prezenței elevilor la orele de curs  și la orele de pregătire suplimentară;

– asistențe la ore la disciplinele EN precum și la orele de pregătire suplimentară;

– analiza sistematică a progresului școlar al elevilor, inclusiv prin compararea notelor obținute pe parcursul anului școlar cu notele obținute la simularea EvaluăriiNnaționale pentru elevii de clasele a VII-a și a VIII-a.

De asemenea, Inspectoratul Școlar Județean Arad își propune să efectueze inspecții tematice cu asistențe la disciplinele de examen și monitorizarea respectării planurilor remediale propuse de unitățile de învățământ, organizarea cercurilor pedagogice la disciplinele de examen cu teme legate de evaluarea și analiza lucrărilor scrise la examenele naționale, măsuri de îmbunătăţire a rezultatelor elevilor.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.