Se anunţă un lung şir de inspecţii în şcolile arădene!

Se anunţă un lung şir de inspecţii în şcolile arădene!

Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Arad anunţă că va efectua inspecţii tematice cu privire la modul în care decurg pregătirile pentru Evaluarea Naţională la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2013– 2014. Controalele vor fi desfăşurate în aproximativ 80 de unităţi şcolare din municipiu şi judeţ.

Conform statisticilor, în judeţul Arad vor susţine Evaluarea Naţională: 4.292 de elevi din clasa a II-a; 4.116 de elevi din clasa a IV-a şi 4.086 de elevi din clasa a VI-a.

Până la testare, unităţile şcolare vor realiza, în cadrul orelor de curs, activităţi de familiarizare a elevilor cu tipul de subiecte, utilizând modelele de teste postate pe site-ul http://www.subiecte2014.edu.ro.

„În vederea monitorizării modului de informare a elevilor şi părinţilor, precum şi pregătirii/antrenării elevilor pentru susţinerea Evaluării Naţionale, IŞJ Arad, prin inspectorii şcolari, va efectua în perioada următoare inspecţie tematică în aproximativ 80 de unităţi şcolare din municipiu şi judeţ”, precizează conducerea IŞJ Arad.

Reprezentanţii IŞJ Arad au mai anunţat că au fost schimbate datele la care vor avea loc Evaluările  Naţionale, după cum urmează:
28 mai 2014 – EN IV – Limba română
29 mai 2014 – EN IV – Matematică
30 mai 2014 – EN IV – Limba maternă
2 iunie 2014 – EN II – Scris – citit – Limba română
3 iunie 2014 – EN II –  Scris – citit – Limba maternă
4 iunie 2014 – EN II – Matematică
5 iunie 2014 – EN VI – Limbă şi comunicare
6 iunie 2014  – EN VI – Matematică şi Ştiinţe ale naturii

Rezultatele individuale nu se afişează/nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei. Ele sunt valorificate la nivelul unităţii şcolare prin: elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde se impune; informarea elevilor şi părinţilor asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate; elaborarea, acolo unde este cazul, a planului individualizat de învăţare al elevului, instrument fundamental de remediere/dezvoltare/orientare.

Totodată, comisia de organizare şi administrare a Evaluării Naţionale din unitatea şcolară urmăreşte procesul de informare a elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali, în condiţii de confidenţialitate. Accesul la documente şi la informaţiile transmise se limitează la corpul profesoral implicat în procesul educativ, la elev şi la familia acestuia.
În vederea organizării şi desfăşurării Evaluării Naţionale, se vor transmite proceduri specifice de la  Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.