Mai multe articole din rubrica "" ↑

Străinii vor putea munci în România doar cu AVIZ DE ANGAJARE

Străinii vor putea munci în România doar cu AVIZ  DE ANGAJARE

Străinii vor putea fi angajaţi sau detaşaţi în România doar în baza unui aviz care trebuie obţinut de angajator de la Inspectoratul General pentru Imigrări, potrivit unei ordonanțe ce a fost adoptată marţi de Guvern.

Prevederile ordonanţei au în vedere încadrarea în muncă şi detaşarea cetăţenilor altor state membre UE pe teritoriul României.

Totodată, străinii cu şedere legală pe teritoriul României vor putea fi încadraţi în muncă doar în baza avizului de angajare, obţinut de angajatori.

Nu este necesară obţinerea avizului de angajare pentru încadrarea în muncă a străinilor al căror acces liber pe piaţa muncii din România este stabilit prin tratate încheiate de România cu alte state, a străinilor care urmează să desfăşoare activităţi didactice sau ştiinţifice cu caracter temporar în instituţii de profil, care desfăşoară activităţi artistice în instituţii de cultură din România, care urmează să desfăşoare activităţi temporare solicitate de ministere sau de alte autorităţi administrative sau care sunt numiţi la conducerea unei filiale, reprezentanţe sau sucursale de pe teritoriul României a unei companii cu sediul în străinătate.

Pot fi angajaţi fără obţinerea avizului și străinii titulari ai dreptului de şedere pe termen lung, ai dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei, ai dreptului de şedere temporară pentru studii.

În aceeaşi situaţie mai sunt titularii dreptului de şedere temporară pentru străinii victime ale traficului de persoane sau ale altor infracţiuni, cei care au beneficiat anterior de un drept de şedere cel puţin trei ani în calitate de mebri de familie ai unui cetăţean român, cei care au dobândit o formă de protecţie în România, solicitanţii de azil după un an de la depunerea cererii şi străinii toleraţi pe teritoriul României.

Străinii tilulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii pot fi încadraţi în muncă fără aviz de angajare numai cu contract individual de muncă cu timp parţial, cu durata muncii de maximum patru ore pe zi.

Pentru încadrarea în muncă a unui străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pe durată nedeterminată sau determinată, angajatorul trebuie să obţină avizul de angajare pentru lucrători permanenţi.

Pentru încadrarea în muncă cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pe durată nedeterminată sau determinată, a unui străin dintr-un stat cu frontieră comună cu România şi care locuieşte la frontieră, într-o localitate de frontieră de pe teritoriul României, se eliberează un alt aviz, pentru lucrători transfrontalieri, de asemenea fără a mai fi îndeplinită condiţia de mai sus. Acelaşi lucru este valabil şi pentru încadrarea în muncă a străinilor că lucrători înalt calificaţi. Aceştia pot fi angajaţi pe durată nedeterminată sau pe durată determinată de cel puţin un an.

Pentru detaşarea pe teritoriul României a unui străin, angajatorul din România trebuie să obţină avizul de detaşare, emis în condiţii similare celor care trebuie îndeplinite pentru avizul de angajare.

La eliberarea avizului de angajare/detaşare, angajatorul plăteşte o taxă de 200 de euro. Pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători sezonieri, încadrarea în muncă a unui străin titular al dreptului de şedere temporară pentru studii după absolvirea acestora sau titular al dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei, ca şi pentru eliberarea unui nou aviz de angajare în cazul unui străin care a mai fost angajat cu aviz în România, taxa este de 50 de euro.

Foto: aia-arizona.org

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.